Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsfoto
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Stipendutlysning for 2016 fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert.

Fondet har navn etter havforsker Jens Eggvin og hans kone. Jens Eggvin kom fra Eggum i Lofoten og var forskningssjef i oseanografi ved Havforskningsinstituttet fram til 1970. Ekteparet testamenterte hele sin formue til fondet som ble etablert i 1990.

Stipendet skal først og fremst gå til mastergradsstudenter som generell studiestøtte. Det er ingen føringer for hvordan mastergradsstipendet brukes.

Søkere må være fra Nord-Norge og ha en nær familietilknytning til landsdelen. Denne tilknytningen må redegjøres for og dokumenteres. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig bakgrunn og videre planer (maksimalt 3 sider). Godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

Utlysning for 2016:

For 2016 utlyses det ett stipend på kr 25 000,- for mastergradsstudenter.

Søknad sendes innen 1. desember 2016 til:
Eggvinfondet
Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen