Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 29.11.2016 - Oppdatert: 30.12.2016
Eremittkreps i Repparfjorden

Vil kunne måle effektene av gruvedumping

I Repparfjorden er det gitt tillatelse til gruvedrift etter kobber i fjellet og et fjorddeponi for gruveavfallet i fjorden. Formålet med Havforskningsinstituttets tokt i området i november 2016 var å skaffe til veie bakgrunnsinformasjon om økosystemet før gruven kommer i gang og deponeringen i fjorden begynner. Resultatene skal danne grunnlaget for et overvåkningsprogram.

Publisert: 29.11.2016 - Oppdatert: 23.11.2017
Sissel Rogne

Mesopelagisk fisk er sentral i bioøkonomien

– Det er gledelig at vårt strategiske innspill står så sentralt i regjeringens bioøkonomistrategi. Mesopelagisk initiativ passer som hånd i hanske med strategien, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. Det finnes trolig 10 000 millioner tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene – 100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert år.    

 

Publisert: 16.11.2016
Sjoelilje.jpg

Evaluering av det faglege arbeidet i MAREANO

Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) har nyleg evaluert kartlegginga som skjer gjennom MAREANO-programmet. ICES konkluderer med at programmet som kartlegg forhalda på havbotnen i norske farvatn, leverer data, kart og formidling av god standard. Samtidig gir dei mellom anna råd om at programmet bør ha endå klarare og betre definerte mål.

Publisert: 16.11.2016
Makrell og sild

Tester overvåkningen

Gjestespalte i Fiskeribladet Fiskaren 16. november 2016: Havforskningsinstituttet starter nå et prosjekt for å utforske overvåkingen av de pelagiske fiskebestandene.

Publisert: 16.11.2016
Lodde

Loddekollapsen held fram for andre år på rad

Kronikk, forskning.no 16.11.2016: Det har ikkje vore loddefiske i Barentshavet i år, og det blir ikkje nokon kvote i 2017 heller. Samstundes er det nesten rekordmykje loddeyngel. Korleis heng det i hop?

Publisert: 14.11.2016 - Oppdatert: 05.12.2016
Fangst fra Nordsjøen

Nordsjøen: råd for hyse og oppdatert råd for torsk og sei

Kvoteanbefalingen for sei øker betydelig. Oppdatert kvoteråd er på 140 653 tonn, som er vel 24 000 tonn høyere enn rådet som ble gitt i vår. Rådet for torsk er bare ubetydelig endret. For hyse  er det anbefalt en kvote på maksimalt 39 461 tonn (totalfangst) for 2017.

Publisert: 14.11.2016
Stillehavsøstersen vokser stadig oftere på harde steinoverflater

Stillehavsøsters vokser også på svaberg

Stillehavsøstersen har tradisjonelt vokst på sandbunn i beskyttede bukter, men den siste tiden har forskerne oppdaget at skjellene i langt større grad enn før fester seg til glatte svaberg på utsatte områder. -Vi følger denne utviklingen nøye, sier forskningssjef for kystforskning, Jan Atle Knutsen.

Publisert: 10.11.2016 - Oppdatert: 11.11.2016
Malaysisk fiskeoppdrett

Fiskerifaglig forum 2016 og fiskerikompetanse i utvikling

Den 23-24. november arrangeres årets Fiskerifaglig forum-seminar. I år er temaet Private sector development in aquaculture; Potentials in developing countries. Umiddelbart etterpå vil Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid, holde et «Norad Policy Forum» med tittelen Fiskerikompetanse i utvikling.

Publisert: 10.11.2016 - Oppdatert: 11.11.2016
Illustrasjonsfoto

Stipendutlysning for 2016 fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert.

Publisert: 08.11.2016
Kvabbefisken Molly Miller (Scartella cristata)

Eksotisk økosystem på reisefot

Store arbeidsbåtar som kjem tilbake til Noreg etter fleire år i varmare strok, kan ha med seg framande artar som blindpassasjerar på returen. Korall, krabbe og svamp er blant artane som vart funne då forskarar undersøkte dyrelivet i ein «moon-pool», eit slags botnlaust basseng som enkelte av desse båtane har på arbeidsdekket.

Publisert: 07.11.2016 - Oppdatert: 09.11.2016
Koraller i Ytre Hardangerfjord

Unikt fjordlandskap

Kronikk i Bergens Tidende 6. november 2016: Ytre Hardangerfjord er en liten, men viktig brikke i et verdensomspennende marint vern.
 

Publisert: 04.11.2016
HI-032654.jpg

Tilrår kongekrabbekvote på 1500 tonn

Havforskningsinstituttet tilrår at det ikke blir tatt mer enn 1500 tonn hannkongekrabbe i 2017. Den fastsatte kvoten for 2016 er på 2000 tonn. Kvoten gjelder for området mellom Nordkapp og grensa mot Russland.

Publisert: 01.11.2016
Siamesiske laksetvillinger

Siamesiske laksetvillinger kan tette kunnskapshull

Siamesiske laksetvillinger kan hjelpe oss med å forstå hvordan den tidlige utviklingen av slike tvillinger skjer. De nesten gjennomsiktige lakseynglene gir forskerne mulighet til å studere detaljene i blodkarsystemet deres, noe som igjen kan bidra til å tette kunnskapshull om hvordan siamesiske tvillinger utvikler seg.

Publisert: 01.12.2016 - Oppdatert: 25.01.2017
Kristine Bonnevie

Kledd og klarert for kalde strøk

Barske, nordlege havområde stiller andre krav til eit forskingsskip enn rolig tropehav. «Dr Fridtjof Nansen» får ikkje berre nytt namn – etter fem månader på verft er deler av skroget nytt. Store mengder gamal rust er bytta ut med nytt stål.