Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 01.04.2016
ClimeFish

Forsker på hvordan klimaet endrer fisken

I dag, fredag 1. april, starter det fireårige EU-finansierte forskningsprosjektet ClimeFish som skal studere konsekvensene av klimaendringer på fiskeproduksjon, både marint og i ferskvann.

Publisert: 31.03.2016
Snorkelmerd

Snorkel stopper lakselusa

Et «tak» på noen meters dyp og en snorkel opp til overflaten holder lakselusene borte fra oppdrettslaksen.

Publisert: 29.03.2016
Norsk-russisk forskarsymposium

Drøfta evaluering av haustingsreglar for tre barentshavsartar

Det siste året har ICES evaluert haustingsreglane for torsk, hyse og lodde i Barentshavet. Evalueringa vart offentleggjort akkurat i tide til det norsk-russiske symposiet, der representantar frå "alle sider av bordet" fekk høve til å diskutere resultata.

Publisert: 18.03.2016
Havforskingsrapporten 2016

Skaff deg årets Havforskingsrapport!

I Havforskingsrapporten 2016 kan du lese om forsking på både akvakultur, kyst og hav. Eksempel på innhald er effektar av korleis undersjøisk støy påverkar fisk og kval og korleis avanserte modellar kan brukast til å dele kysten inn i produksjonsområder for akvakultur.

Publisert: 16.03.2016
Russisk-norsk forskarsymposium

Om flaks, forsking og forvalting i Barentshavet

– Vi har ein god porsjon flaks og vellukka forvalting å takka for at det går så bra i Barentshavet. Men det er først når det er slutt på flaksen at vi verkeleg får testa kor god forvaltinga vår er.

Publisert: 16.03.2016 - Oppdatert: 18.05.2016
Guddalselva

Løyvene til forsking i Guddalselva

I meir enn 10 år har Havforskingsinstituttet gjort forsking i Guddalselva i Kvinnherad. Målet har vore å auke kunnskapen om miljøeffektar av oppdrett på vill laks og sjøaure. Resultata er publisert og er opent tilgjengelege. Og vi har heile tida samarbeid med elveeigarlaget, noko som har gitt oss mykje kunnskap og har vore svært nyttig.

Publisert: 17.03.2016
Oppdrettsanlegg

Frykt for forskning?

Kronikk i Dagens Næringsliv 16.03.16: Myndighetene ønsker miljømessig bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. For å få til dette trengs kunnskap om miljøkonsekvensene av oppdrett. Sentrale representanter for oppdrettsnæringen ser ikke ut til å akseptere resultatene som dokumenterer næringens fotavtrykk på miljøet. Deres reaksjon på viktig forskning er å sverte forskningsinstitusjonene ved personangrep og udokumenterte beskyldninger. Dette ser vi alvorlig på. Vi ønsker samarbeid og saklig diskusjon mellom forskning og næring.

Publisert: 15.03.2016
Medusahode

Målrettet marint vern gir best vern

Kronikk i The Guardian 11. mars: Greenpeace foreslår at det etableres et stort marint verneområde rundt hele Svalbard, Franz Josef Land og Severnaya Semlja i Barentshavet for å beskytte sårbare arktiske økosystemer mot bunntråling. Det er prisverdig at Greenpeace utfordrer arktiske land til å forvalte disse områdene på en bærekraftig og føre-var basert måte. Uheldigvis er det foreslåtte verneområdet hverken faglig påkrevd eller det beste tiltaket for å verne det som er sårbart.

Publisert: 09.03.2016
Sild i alle overflatehal

Metoderevisjonen for nvg-sild er utsatt

Nylig var det metoderevisjon (benchmark) for nvg-sild i København. Målet var å bli enige om hvilke inngangsdata og hva for en modell og modellkonfigurasjoner som skal brukes i bestandsvurderingen av nvg-sild fremover. Tiden strakk ikke til, og derfor har ICES bestemt at det skal brukes mer tid på å få arbeidet ferdig. 

Publisert: 08.03.2016
Lakselus paa fisk

Modell bereknar spreiing av lakselus

Ingrid A. Johnsen disputerer 17. mars 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Dispersal of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norwegian fjords”.

Publisert: 04.03.2016
Blåhval

Kval deler jaktmarkene mellom seg

Sjølv om det kokar av sild i den mest hektiske gyteperioden, rår det system og orden mellom dei store kvalane som kjem for å beite på silda. Dei ulike artane deler beiteområdet mellom seg – truleg for å unngå trøytsam konkurranse og andre forstyrringar.

Publisert: 03.03.2016
Sissel Rogne og Sigurdur Ingi Johannsson

Spasertur enda i spontant ministerbesøk

Det er ikkje ofte ein minister dukkar uanmeldt opp på døra til Havforskingsinsituttet, men det gjorde den islandske fiskeriminsteren Sigurdur Ingi Johannsson då han likevel var og gjekk tur på Nordnes. 

Publisert: 03.03.2016
To båter

Bedre dekning, større usikkerhet

I fjor stod det sild fra Ålesund til Malangsgrunnen i Troms. I år ble mesteparten funnet mellom Træna og Røst. Dette gjør at usikkerheten i årets bestandsestimat øker, selv om dekningen på årets sildegytingstokt var langt bedre enn i fjor. Bestandsindeksen reduseres med 30 prosent.

Publisert: 03.03.2016
Guddalselva

Rogne inviterer Reppe til diskusjon

– Norske Sjømatbedrifters Landsforening har bedt Fiskeridepartementet om å gå gjennom flere av våre forskningsresultat fra arbeid gjort i Guddalselva i Kvinnherad. Vi er selvsagt åpne for at andre vil se oss i kortene og har allerede invitert NSL til å komme hit med sine eksperter slik at vi sammen kan gå gjennom datagrunnlaget og resultatene de er kritiske til, sier administrerende direktør Sissel Rogne.

Publisert: 02.03.2016
Torsk foran DeepVision

Kort situasjonsrapport fra CRISP/SEEBED-toktet

Forsøkstoktet for CRISP og SEEBED-prosjektet er snart over, og her vi ligg på Tromsøflaket er vårsola kommen og humøret på topp. Toktleiaren Aril Engås (eller dirigenten som eg kaller han) har prøvd så godt han kan å gjete alle "kattane" om bord. Det har gått rimelig bra, men no trur eg han må sove nokre dagar.