Hopp til hovedteksten
ClimeFish
Patrick Berg Sørdahl, Nofima, Raul Primicerio, UiT, Svein Ove Haugland, direktør Råfisklaget, Maria Fossheim, forskningssjef Havforskningsinstituttet, Terje Martinussen, direktør Sjømatrådet, Michaela Aschan, koordinator ClimeFish, UiT Hanne Risan Johnsen, administrativ leder ClimeFish, UiT (fra venstre).
Foto: Ørjan Garfjell
Utskriftsvennlig versjon

Forsker på hvordan klimaet endrer fisken

I dag, fredag 1. april, starter det fireårige EU-finansierte forskningsprosjektet ClimeFish som skal studere konsekvensene av klimaendringer på fiskeproduksjon, både marint og i ferskvann.

Prosjektet skal identifisere muligheter og utfordringer for fiskeri og akvakultur, lage forvaltningsplaner for å utnytte nye muligheter, samt gjennomføre tiltak som reduserer negative effekter av økte temperaturer.
 
I tett samarbeid med næring og andre interessenter skal forskerne sørge for at både industri og andre beslutningstakere får verktøyene de trenger for å sikre en robust og bærekraftig sjømatnæring for framtida.
 
ClimeFish inkluderer totalt 21 deltakerinstitusjoner fra 16 land og er ledet av UiT – Norges Arktiske Universitet, med Havforskningsinstituttet og Nofima i sentrale roller.
 
Fredag 1. april 2016 kl. 13.15-14.00 presenteres prosjektet i store auditorium, Norges Fiskerihøgskole, UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Prosjektet vil bli presentert med tre korte innledninger, og det vil være åpent for spørsmål.