Hopp til hovedteksten
Havforskingsrapporten 2016
200 sider med stoff om havet, kysten og akvakultur. Årets Havforskingsrapport er fersk av trykken.   
Foto: Marie Hauge
Utskriftsvennlig versjon

Skaff deg årets Havforskingsrapport!

I Havforskingsrapporten 2016 kan du lese om forsking på både akvakultur, kyst og hav. Eksempel på innhald er effektar av korleis undersjøisk støy påverkar fisk og kval og korleis avanserte modellar kan brukast til å dele kysten inn i produksjonsområder for akvakultur.

Havforskingsrapporten kjem ut i eit opplag på 2500. Det høge opplaget skuldast den store etterspurnad – vi har ein fast og aukande lesarskare i forvalting og departement, blant studentar og i dei ulike marine næringane. Rapporten får også bein å gå på når vi er på messer og andre arrangement.

Dei tre første kapitla – akvakultur, kyst og hav – inneheld aktuelle temaartiklar i tillegg til ein del rapportering og årlege tilstandsskildringar. Ressursdelen gjer opp status for meir enn 50 artar, og blir kvart år grundig oppdatert med gjeldande utbreiingskart og andre viktige data. I år har vi også med ei side med nøkkeltal; henta frå årsmeldinga til Havforskingsinstituttet.  

Her kan du bestilla rapporten:
      

Navn *

E-post *

Full adresse *

Firma/institusjon