Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 31.05.2016
Notkast

Kvoterådet for nordsjøsild går ned

Kvoterådet for nordsjøsild for 2017 går ned med over 90 000 tonn: frå 518 242 til 426 259 tonn. Nedgangen skuldast at bestanden er nedjustert etter at det er lagt til grunn nye, lågare tal for naturlig dødsrate.

Publisert: 30.05.2016
Statsministeren opnar Norsk havlaboratorium

Tidenes teknologitur på Marineholmen

På under ein time fekk statsminister Erna Solberg med seg det aller siste innanfor marin overvakingsteknologi. Aldri før, og neppe igjen, vil så mykje avansert havforskingsutstyr vera samla på ein plass som då statsministeren opna Norsk havlaboratorium på Marineholmen. 

Publisert: 27.05.2016 - Oppdatert: 30.05.2016
Marin observasjonsmetodikk

Åpner Norsk havlaboratorium

Det meste som finnes av topp moderne marin overvåkningsteknologi er nå samlet på ett brett. Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen satser på felles fasiliteter og et felles løft for samarbeid og innovasjon i de romslige lokalene på Marineholmen.      

Publisert: 26.05.2016 - Oppdatert: 27.05.2016
Makrellvideo

Digital bestandsoversikt med 100 arter

Havforskningsinstituttet publiserer nå en bestandsoversikt – database – med informasjon om alle bestandene vi overvåker og gir råd på. Oversikten opplyser om forvaltningsmålene som er fastsatt av Fiskeridirektoratet, eventuell rødlisting og annen relevant informasjon.   

Publisert: 26.05.2016
DNA

Slektskapsanalyser tyder på smitteutveksling mellom vill og oppdrettet laksefisk

Gjennom helseovervåkingen som Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har utført i regi av Mattilsynet i perioden 2012-2015 er det svært få funn av virus i vill laksefisk selv om disse virusene er vanlige i oppdrett. Samtidig tyder slektskapsanalyser på at det skjer en utveksling av virus mellom oppdrettet og vill laksefisk. Årsaken til få virusfunn i vill laksefisk kan være at villfisken blir utsatt for lite smittepress fra oppdrett eller at den klarer å kvitte seg med smitten, men det er også mulig at smittet villfisk ikke blir fanget fordi den svekkes og dør.

Publisert: 19.05.2016 - Oppdatert: 20.05.2016
Lakselus

Overvakinga av lakselus har starta

Den årlege overvakinga av lakselus langs norskekysten er godt i gang. Også i år blir overvakinga gjennomført som ein kombinasjon av modellert smittepress, garn- og rusefangst av vill laksefisk, bruk av vaktbur og tråling etter utvandrande laks.

Publisert: 18.05.2016
Sjoelilje.jpg

Svalbard og Barentshavet kartlegges i 2016

I februar startet bunnkartleggingsprogrammet MAREANO årets dybdemålinger mellom Bjørnøyrenna og Sørkapp på Spitsbergen. Senere i sesongen skal det sjømåles videre i det nye norske arealet i Barentshavet langs delelinjen mot Russland. Dybdemålinger på nordkysten av Svalbard starter i år med oppmåling av farled til Rijpfjorden. I juni fortsetter geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i det nye norske arealet i Barentshavet, mens strekningen Bjørnøyrenna – Kong Karls land undersøkes i september og oktober.

Publisert: 13.05.2016 - Oppdatert: 18.05.2016
Sjøfugl

Fremdeles god miljøtilstand i Norskehavet

Miljøtilstanden i Norskehavet er gjennomgående god, og makrell, sild og kolmule høstes bærekraftig. Flere arter sjøfugl har imidlertid minket betydelig, og enkelte mindre fiskebestander er også på lave nivå på grunn av tidligere overfiske. Selarten klappmyss har ikke tatt seg opp til tross for fredning.

Publisert: 13.05.2016 - Oppdatert: 18.05.2016
Olav Kjesbu

Fekk 50 000 dollar frå amerikansk stifting

– Ei fjør i hatten for Hjortsenteret og Havforskingsinstituttet, seier Olav Kjesbu. Han leiar Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk, som etter berre to års drift har fått 50 000 dollar; vel 410 00 kroner, frå Annenberg foundation.

Publisert: 13.05.2016
Tobis

Ingen økning i årets tobiskvote

Årets tobistokt nærmer seg slutten og viser at rekrutteringen av 2015-årsklassen av tobis er meget svak i alle områder. Det endelige tobisrådet fra Havforskningsinstituttet er dermed å holde kvoten på 40 000 tonn; slik også det foreløpige tobisrådet lød.    
 
 

Publisert: 13.05.2016
Sildefangst i trål

Sildestrid i perspektiv

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 10. mai: Det har bygd seg opp til en kvass strid mellom Havforskningsinstituttet og deler av fiskerinæringa – i hovedsak om hvor mye sild som befant seg i en stim vest i havet tidligere i år.

Publisert: 11.05.2016
Teknologi

Fornøyd med 20 ekstra millioner til utrustning av forskningsfartøy

Direktør Sissel Rogne er svært fornøyd med at regjeringen foreslår 20 millioner kroner til utrustning av forskningsfartøyene i revidert budsjett.

Publisert: 13.05.2016
Sild

Hvilken metode bruker du, Kolding?

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 11. mai: Førsteamanuensis Jeppe Kolding fra Institutt for biologi, UiB, la fram sitt eget estimat på bestandsstørrelsen av nvg-sild i FBFI 4.5.2016. Han mener ICES bommer med fire-fem-gangen, og derfor spør jeg Kolding: Hvilken metode har du brukt for å komme fram til ditt bestandsestimat?

Publisert: 09.05.2016
ICES-president Cornelius Hammer

Globale endringer må møtes med global forskning

Vi står overfor klimaendringer som påvirker hele kloden, og felles problemer må løses med felles forskningsinnsats. Det var hovedbudskapet da Cornelius Hammer, som er president i det internasjonale råd for havforskning (ICES), åpnet det internasjonale dyreplanktonsymposiet “New challenges in a changing ocean”.

Publisert: 03.05.2016 - Oppdatert: 04.05.2016
Dr. Fridtjof Nansen

”Dr. Fridtjof Nansen” vender hjem

Etter 24 år i Havforskningsinstituttets, Norads og norsk tjeneste langs Afrika og i Det indiske hav setter nå  ”Dr. Fridtjof Nansen” kursen hjemover. Etter ankomst i Bergen vil skipet gjennomgå en omfattende ombygging og oppgradering og skifte navn til  ”Kristine Bonnevie», oppkalt etter Norges første kvinnelige professor.

Publisert: 03.05.2016 - Oppdatert: 04.05.2016
Sei

Komplisert genetikk hos fisk i marint miljø

Ny doktorgrad: Atal Saha holder prøveforelesning og forsvarer avhandlingen sin for Ph.d-graden i naturvitenskap i offentlig disputas på NFH-bygget i Tromsø onsdag 4. mai om komplisert genetikk hos fisk i marint miljø.

Publisert: 02.05.2016
Tråling på Libas

Når fiskere og forskere er uenige om biomasse i sildestimer

Etter gytetoktet på norsk vårgytende sild (NVG-sild) har fiskerne reagert på at ekoloddestimatet i ”Vendlaområdet” var mye lavere enn forventet ut fra skipperens egen estimering ved bruk av sonar. I all hovedsak, så er det en forskjell i estimering av biomassen av sildestimer i ”Vendlaområdet” som i ettertid har ført til debatt. Vi diskuterer her hva som er årsaken til uenigheten, kommer med våre standpunkt i saken og skisserer en mulig løsning for å få til felles forståelse. 

Publisert: 26.05.2016 - Oppdatert: 27.05.2016
Makrellvideo

Digital bestandsoversikt med 100 arter

Havforskningsinstituttet publiserer nå en bestandsoversikt – database – med informasjon om alle bestandene vi overvåker og gir råd på. Oversikten opplyser om forvaltningsmålene som er fastsatt av Fiskeridirektoratet, eventuell rødlisting og annen relevant informasjon.