Hopp til hovedteksten
Fiskefangst
Utskriftsvennlig versjon

Søker etter notfartøyer

Havforskningsinstituttet søker nå etter notfartøyer til uttesting av «beste praksis» for slipping fra not i forbindelse med et prosjekt i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond. Det er hittil gjort forsøk om bord på innleide fartøyer, men vi ønsker nå å komme i kontakt med notfartøyer som kan teste ut «beste praksis» på frivillig basis under høstens makrell- og sildefiske.

Fartøyene må forplikte seg til å rigge om notbrystet etter følgende spesifikasjoner:

  • Lengden på det ferdig felte notbrystet skal maksimalt være felt inn 25 % i forhold til lengden på strukket lin.
  • Lengden på notbrystet (geila) skal ikke være kortere enn 18 m. Riggingen av brysttauet må ikke redusere lengden på det ferdig innfelte brystet.
  • Utslippsåpningen må kunne justeres med et hjelpetau fra fartøyet til notøret, slik at fisken til enhver tid kan svømme fritt ut under evt. fangstregulering.  

Havforskningsinstituttet dekker kostnadene ved omrigging, og fartøyene gis en liten kompensasjon for å delta i forsøkene (kr. 25.000). Fartøyene skal rapportere sine erfaringer med systemet tilbake til instiuttet etter en enkel rapporteringsmal.

Hvis du er interessert, ta kontakt med Jostein Saltskår, jostein.saltskaar@imr.no, 41550708, eller Aud Vold, aud.vold@imr.no, 99506930.