Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv

Norsk oppdrettsproduksjon av laksefisk utgjør om lag 30 % av verdens akvakulturproduksjon av marin fisk. Produksjonen er svært effektiv når det gjelder omsetning av fôr til spiselig mat.

Norsk havbruksnæring fôret ut nesten 1,5 millioner tonn fiskefôr i 2012. Proteinretensjonen (proteinretensjon = utnyttelse av protein i fôr (%)) var i 2012 på hele 45 %. Utslipp fra fôring av laksefisk kan deles i tre kategorier; spillfôr (næringsstoffer), løselige næringssalter og fekalier (næringsstoffer/næringssalter). Spillfôr kan spises direkte av fisk som oppholder seg rundt anlegget.

- Vi kjenner ikke til målinger som viser hvor stor andel av spillfôret som blir spist, men dersom vi anslår at ca. 50 % spises, representerer dette en produksjon på 50 000 tonn høstbar fisk, sier Ole Torrissen som er en forfatterne av den nye rapporten om næringsutslipp fra havbruk.

Næringssalter gir grunnlag for algeproduksjon og for mat oppover i næringskjeden. Hvert nivå i næringskjeden er det som på fagspråket kalles et trofisk nivå. Torsk ligger for eksempel på trofisk nivå 4,4. Mellom hvert nivå går hele 90 % av energien tapt. Dersom vi ser på torsk som ligger på trofisk nivå 4,4, vil tilleggsproduksjonen av denne arten i beste fall være på mellom 1000 og 2000 tonn. Næringssalter fra oppdrettsnæringen vil dermed ikke gi en tilleggsproduksjon som er målbar for arter på et høyt trofisk nivå.

- Vi finner samme forhold når vi ser på fekalier. Også her må en gjennom ett eller to nivåer i næringskjeden, og økt mengde høstbar fisk vil ikke være målbar. Går vi ned i den marine næringskjeden til arter som beiter direkte på planteplanktonet kan vi estimere en mulig dyrking av blåskjell på opp mot 350 000 tonn, skriver forskerne i rapporten.

Rapporten Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv (Rapport fra Havforskningen nr 21-2016) er skrevet av forskere fra Havforskningsinstituttet og NTNU på oppdrag fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).