Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 30.06.2016
Torsk

Torsken – en feit og fin og norsk en

Kronikk i Bergens Tidende 30. juni: Hvordan kan vi håndtere det vi aldri kan være helt sikre på - som været i morgen eller hvor stor torskebestanden blir om noen år?

 

Publisert: 30.06.2016
Fangst frå Nordsjøen

Kvoteråd for nordsjøbestandane: Opp for sei, ned for torsk og kviting

Rådet for sei går opp med om lag seksti prosent, medan det er ein viss reduksjon for torsk, kviting og raudspette i høve til 2016. Endringane skuldast fleire revideringar i bestandsvurderingane og kvoterådgjevinga for dei fire bestandane. Kvoterådet for hyse er utsett til hausten.   

Publisert: 28.06.2016 - Oppdatert: 18.07.2016
Snurrevad

Står bak to av tre nominerte til innovasjonspris

Stiftelsen Nor-Fishing har annonsert kandidatene til innovasjonsprisen de deler ut under årets fiskerimesse i Trondheim i august. To av tre nominerte er prosjekter på Havforskningsinstituttet. 

Publisert: 28.06.2016
Oppdrettsanlegg

Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv

Norsk oppdrettsproduksjon av laksefisk utgjør om lag 30 % av verdens akvakulturproduksjon av marin fisk. Produksjonen er svært effektiv når det gjelder omsetning av fôr til spiselig mat.

Publisert: 28.06.2016
Sildefangst i trål

Silda er omtrent på samme nivå som i fjor

Bestandsindeksen for nvg-sild er 7,5 prosent lavere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene.

Publisert: 27.06.2016
Sissel Rogne

Inviterer til dialogmøte igjen

– Det er gledelig at Norske Sjømatbedrifters Landsforening nå signaliserer at de vil i dialog med oss. Jeg har sendt invitasjon til ledelsen i dag, sier direktør Sissel Rogne på Havforskningsinstituttet.  

Publisert: 27.06.2016
Smolt

Lengre sjøtilvenning gir mindre PD

Dersom laksesmolt får bruke lenger tid til å venne seg til sjøvann, blir de mer motstandsdyktige mot viruset som medfører den alvorlige sykdommen PD.

Publisert: 27.06.2016
Oppdrettsanlegg

Hva er «næringsvennlig» forskning?

Kronikk i Aftenposten 27. juni: Vi har en diskusjon om forskningens frihet og «næringsvennlig» forskning. Men hva er egentlig nyttig forskning for næringene? Er det forskning som gir resultater som næringen liker? Norsk fiskeoppdrett har hatt en eventyrlig vekst. På vel 35 år er produksjonen økt fra 8000 til ca. 1,3 million tonn, mye takket være god forskning og forskningsbasert forvaltning, mener vi. Sjømatsektoren er blitt vår nest største eksportnæring.

Publisert: 22.06.2016
Sildefangst i trål

Rapporten fra metoderevisjonen for nvg-sild er klar

Metoderevisjonen som er gjort på nvg-sild betyr et stort fremskritt både i bruken av innsamlede data og for kvaliteten på kvoterådene. 

Publisert: 21.06.2016
Fiskefangst

Søker etter notfartøyer

Havforskningsinstituttet søker nå etter notfartøyer til uttesting av «beste praksis» for slipping fra not i forbindelse med et prosjekt i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond. Det er hittil gjort forsøk om bord på innleide fartøyer, men vi ønsker nå å komme i kontakt med notfartøyer som kan teste ut «beste praksis» på frivillig basis under høstens makrell- og sildefiske.

Publisert: 20.06.2016
Vanlig uer

Varsku om vanleg uer

Det trengs drastiske verkemiddel for å snu den negative utviklinga for vanleg uer, seier forskarane på Havforskingsinstituttet. Dei tek til orde for at også fritidsfiskarane bør melda inn fangstane sine. 

Publisert: 17.06.2016 - Oppdatert: 20.06.2016
Åpning av REDUS

Er sikker på å redusere usikkerheten

Havforskningsinstituttet bruker mye tid og krefter på å overvåke og beregne størrelsen på norske fiskebestander. Disse beregningene har store konsekvenser for både livet i havet og for dem som lever av fiskeriene. Men det er usikkerhet i alle ledd i arbeidet frem til ferdige bestandsberegninger. REDUS-prosjektet som starter i dag har som mål å redusere denne usikkerheten. 

Publisert: 17.06.2016
Sjøvik

Fanger mindre små reker med kortere trål

Et forskningsprosjekt viser at lengde på reketrål har betydelig effekt på størrelsessortering av reke. Med 40 % kortere trålbelg på en reketrål kan mesteparten av undermåls reke sorteres ut av trålen uten tap av den største og mest verdifulle reken.

Publisert: 13.06.2016 - Oppdatert: 14.06.2016
Dr. Fridtjof Nansen

En internasjonal suksess vender hjem

I drøyt 22 år har denne utgaven av forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” trålt i farvannene til 30 ulike land. I dag klokken 11 kom båten tilbake til Bergen og Norge for første gang siden romjulen i 1993. 

Publisert: 10.06.2016
Fisk_pa_kaia_Senjahopen.jpg

Kvoteråd for de arktiske bestandene: Reduksjon for torsk og hyse – oppgang for sei

Rådet for torsk er på 805 000 tonn; 10 % lavere enn 2016-kvoten. For hyse er det gitt et råd på 233 000 tonn, som er en reduksjon på 5 %. For sei går det andre veien, rådet går opp med 10 000 tonn.   

Publisert: 09.06.2016
Reke

Lavere rekekvote på grunn av ny bestandsmodell

Rekene i sør lever bare tre til fire år, og hver ny årsklasse har derfor stor betydning for bestanden og fiskeriet. Derfor går Det internasjonale råd for havforskning (ICES) nå over til en aldersbasert modell i kvoterådgivningen.

Publisert: 08.06.2016
Makrell

Makrellens beitestrategi: langtur med stadige avstikkere

Om sommeren svømmer makrellen med strømmen nordover på jakt etter gode beiteforhold, og den stopper ikke før vannet begynner å bli for kaldt. Avstikkere i alle retninger underveis sikrer makrellen niste på reisen.

Publisert: 08.06.2016
Nye ledere i MAREANO

Nye ledere i kartleggingsprogrammet Mareano

Sist uke overtok Signe Nåmdal (Miljødirektoratet) ledelsen i Mareanos programgruppe etter Aksel Eikemo (Fiskeridirektoratet). Programgruppa har det overordnete ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene i Mareano. Også utøvende gruppe som står for den daglige driften av programmet, har fått ny leder; her har Sten-Richard Birkely overtatt etter Børge Holte (begge fra Havforskningsinstituttet).

Publisert: 06.06.2016 - Oppdatert: 23.06.2016
Skipsbesøk

Sandberg på superskip-besøk

Fiskeriminister Per Sandberg besøkte i dag Norges nye isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon» som for tiden er under bygging i La Spezia i Italia. Sandberg nøyde seg ikke bare med en inspeksjon, men fikk også testet sveisekunnskapene.

Publisert: 06.06.2016 - Oppdatert: 07.06.2016
Rensefisk spiser fôr

Rensefisk i merd: Ulik atferd og preferanse for dyp

Et nytt forsøk viser at rognkjeks oppholder seg nærmere overflaten enn laksen når det er sol og varme, og gjerne finner seg annen mat enn lus å spise. Av de fire undersøkte rensefiskartene var berggylt den som var mest interessert i laksen.

Publisert: 01.06.2016
Kari Østervold Toft

Toft slutter som kommunikasjonsdirektør

Kari Østervold Toft har bedt om å få andre oppgaver ved Havforskningsinstituttet og fratrer stillingen som kommunikasjonsdirektør i dag.