Hopp til hovedteksten
Åpning av REDUS
Erik Olsen gir en oversikt over hva som skal gjøres i REDUS-prosjektet.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Er sikker på å redusere usikkerheten

Havforskningsinstituttet bruker mye tid og krefter på å overvåke og beregne størrelsen på norske fiskebestander. Disse beregningene har store konsekvenser for både livet i havet og for dem som lever av fiskeriene. Men det er usikkerhet i alle ledd i arbeidet frem til ferdige bestandsberegninger. REDUS-prosjektet som starter i dag har som mål å redusere denne usikkerheten. 

Det nystartede strategiske forskningsprosjektet skal vare frem til 2020 og har en kostnadsramme på 10 millioner kroner årlig. Et 40-talls forskere deltar på et tredagers kick-off-møte denne uken. Omtrent halvparten er folk fra Havforskningsinstituttet, mens resten er forskere fra inn og utland. 
 
Blant sentrale tema i REDUS blir overvåking og datainnsamling, beregning av bestandsstørrelsen nå og i fremtiden, langsiktige forvaltningsplaner og kommunikasjon av usikkerheten til samfunnet. 

Systematisk forbedring

- Havforskningsinstituttet vil i REDUS-prosjektet metodisk teste ut hvilke faktorer som har størst betydning for å redusere usikkerheten. Dermed kan vi oppnå systematisk forbedring av overvåkingsmetodikken og videre- og nyutvikle metoder for bestandsberegning, sier forskningssjef Erik Olsen i Forskningsgruppe bunnfisk. 
 
Han og Guldborg Søvik leder av en av fire arbeidspakker i prosjektet. 
 
I tillegg er målet å lage en dataløype for å sette sammen alle komponentene i bestandsberegningsprosessen, fra forskjellige observasjoner eller måledata til selve bestandsmodellene og deretter til utvikling av forskjellige alternative råd til myndighetene.

Redus

Delatere på kick-off-møtet til Redus.

Foto: Kjartan Mæstad

Kan sette krav

- Vi vil gjøre det mulig å beregne usikkerheten på alle nivåer i prosessen, slik at det til hvert av våre bestandsråd også medfølger et mål på usikkerhet. Dette vil gjøre det mulig for samfunnet å sette krav til usikkerhet til de enkelte råd. Vi vil da kunne beregne hva dette betyr i form av usikkerhet i modellene, nødvendig prøvetaking, omfang av vitenskapelige tokt osv. Og her er et nært samarbeid med fiskerinæringen og forvaltningen svært viktig for å utvikle prosjektet med spesielt fokus på hvordan vi best kan kommunisere usikkerheten, sier Olsen. 

Vinn-vinn

Prosessene knyttet til overvåking, tolkning og kvoteråd må gjøres forståelige, og tilgjengelig for alle interesserte. Også fiskerne og deres organisasjoner inviteres med til å påvirke arbeidet. 
- Vi ønsker en dialog med næringen og ønsker å la dem komme med innspill i dette prosjektet, sier Olsen.
 
Redus2

Mary Christman fra University of Florida holdt introduksjonsforedrag om usikkerhet og input i bestandsestimater.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Fiskarlaget har allerede en person som deltar i styringsgruppen for prosjektet. I tillegg vil Olsen arrangere årlige møter langs kysten for å invitere næringen til å komme med innspill.
 
- Vi skal være tilgjengelige for dialog og dele informasjon slik at vi får en bedre debatt rundt kvotefastsettelsene. Da kan vi ta godt i når det er lite sikkerhet, og så kan vi være mer forsiktige når det er stor usikkerhet. Dette vil fiskerne tjene på også. Det blir en vinn-vinn-situasjon, sier Olsen. 
 

Reduksjon koster

Å eliminere usikkerheten går ikke, men den kan reduseres ved å øke innsatsen på overvåking, og analyser av data. 
 
- Samfunnet skal kunne sette krav, men aktørene, både næringer og politikere, må samtidig vite at slik innsats koster. Det går an å samle inn mer data, og det går an å utvikle bedre metodikk for bearbeiding og tolkning. Å prøve å redusere den opplevde usikkerheten ved i stedet å trekke kunnskap i tvil er ikke en bærekraftig løsning, sier Olsen. 
 
På kick-off-møtet blir det gjennomgang av de ulike arbeidspakkene diskusjon om innrettingen til prosjektet, planlegging av internasjonalt og nasjonalt samarbeid samt skriving av vitenskapelig artikkel om usikkerhet i bestandsberegninger. 
 
Prosjektet har egen nettside med prosjektbeskrivelse, oversikt over aktiviteter og en twitterfeed (@redusproject) som vil vise fremdriften i arbeidet.