Hopp til hovedteksten
Makrelltokt
Fra makrelltoktet 2014
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Årets internasjonale makrelltokt har startet

Det store internasjonale makrell- og økosystemtoktet i Norskehavet med tilstøtende hav og kystområder starter i dag, fredag 1. juli. 

De to norske innleide moderne fiskefartøyene ”M. Ytterstad” og ”Vendla” gikk fra Nykirkekaien i Bergen i dag tidlig og satte kursen mot det store og produktive Norskehavet. 
6 ganger Norges flateareal
 
I år blir det fem fartøyer involvert i makrellkartleggingen som skal dekke et område på over 3 millioner kvadratkilometer, dvs. seks ganger større enn Norges flateareal. 
 
Færøyene stiller med det innleide fiskefartøyet ”Tróndur í Gøtu”, islendingene stiller med forskningsfartøyet ”Arni Fridriksson”, mens Grønland leier det færøyske fiskefartøyet ”Finnur Fridi” for kartlegging i grønlandske farvann.
 
Dekningsområde

Dekningsområde på årets tokt.

Foto: Kjell Rong Utne

Akustisk måling av kolmule

Nytt av året er at vi i tillegg til makrellkartlegging og mengdemåling ved hjelp av utstrakt tråling i overflaten, også skal utføre akustisk bestandsestimering av kolmulebestanden i kombinasjon med pelagisk tråling etter kolmule i dypere vannlag. Dette skal gjøres om bord på alle fartøyene. Hovedmålsettingen er å etablere en ny internasjonal tidsserie for bestandsestimering av kolmule i Norskehavet til bruk i bestandsvurderingen og rådgivningen i ICES (Det internasjonale råd for havforskning).

Forventningsfull

- Det blir spennende å kartlegge hvordan makrellen fordeler seg geografisk innenfor disse enorme havområdene denne sommeren, og hvorvidt vi får til en solid og representativ kartlegging av kolmulebestanden. Vi kommer også til å følge med på nvg-silda, laks i Norskehavet i tillegg til temperatur og planktonforholdene. Også hvalobservasjoner vil bli utført underveis for å bedre forstå de økologiske sammenhengene. Samlet sett prøver vi stadig å tilegne oss mer og mer kunnskap om disse unike og høyst produktive marine økosystemene, sier toktkoordinator Leif Nøttestad.