Hopp til hovedteksten
Grunnstein_Framsenteret_2_nett.jpg
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger ned grunnsteinen for Framsenterets andre byggetrinn. Fiskeriminister Per Sandberg og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg bevitner hendelsen.  
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Grunnstein for nyttig samlokalisering

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er fornøyd med at grunnsteinen for Framsenterets andre byggetrinn er på plass.

– Alt ligger til rette for en nyttig samlokalisering med andre institusjoner som forsker i nordområdene, sier hun.

Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen som la ned grunnsteinen. Han sier senteret blir en viktig brikke når Norge nå skal gjennom en omstillingsprosess.

– Vi arbeider for en grønn konkurransekraft i et bærekraftig samfunn, og da er forskning helt avgjørende. Framsenteret er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskap og på nordområdene. Med det nye bygget får vi en enda bedre arena for tverrfaglig forskning og innovasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Største leietaker

Framsenteret består i dag av 20 institusjoner. Den største nye leietakeren i det utvidete bygget blir Havforskningsinstituttet.

– I Norge er det to ting som er spesielt viktige for vår økonomiske velstand: naturressurser og kunnskapen og kompetansen til å skape verdier av naturressursene våre. Når Havforskningsinstituttet får plass i Framsenteret styrker vi Norges rolle som kunnskapsleverandør på marine ressurser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Mange fordeler

Framsenteret for klima og miljøforskning i nord ble etablert i 2010. Senteret kobler forskere innen klima, miljø, polarforskning og marine ressurser. Bygget FRAM I rommer rundt 250 arbeidsplasser. Det nye bygget, FRAM II, vil gi rom for nærmere 200 nye arbeidsplasser.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier samlokaliseringa av mange forskningsinstitusjoner kan gi mange fordeler og blant annet effektivisere samarbeidet mellom de ulike forskningsinstitusjonene som samler inn kunnskap om nordområdene.

– I tillegg kan et godt urforma bygg skape arenaer for både faglig utvikling og sosialt samhold. Det er også viktige gevinster av en slik samlokalisering, sier hun.