Hopp til hovedteksten
Tobis
Utskriftsvennlig versjon

Tobisrådet går ned

Havforskningsinstituttet tilrår at det blir gitt en foreløpig tobiskvote på inntil 40 000 tonn i 2016. Det er en klar nedgang fra 2015 da det ble gitt et endelig kvoteråd på 100 000 tonn. 

Rådet er i tråd med den norske forvaltningsmodellen for tobis og gjelder norsk økonomisk sone. Videre anbefales det at underområdene 1b, 2a, 3a og 3b åpnes for et regulært tobisfiske fra 15. april til 23. juni. Det endelige rådet for tobis kommer i midten av mai.

Norske forvaltningsområder for tobis i Nordsjøen

Kartet viser tobisområdene i norsk økonomisk sone og inndelingen av forvaltningsområdene.

Fremdeles svake årsklasser

Årsklassene har vært svake de siste årene, og heller ikke forhåpningene om en sterk 2014-årsklasse ble innfridd. Kun i område 1 ble det målt store mengder ettåringer under fjorårets akustikktokt. Dermed vurderes gytebiomassen i områdene 1–3 som middels høy, mens gytebiomassen i område 4 er lav.
Skrapetoktundersøkelser fra desember 2015 indikerer en dårlig rekruttering av 2015-årsklassen i områdene 1-4. Det er ikke gjennomført skrapetokt i område 5 (Vikingbanken), men akustikktoktet viser meget lave mengder tobis her.
 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis