Hopp til hovedteksten
Erling Kåre Stenevik
Erling Kåre Stenevik gikk gjennom tilstanden for NVG-silda.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Stor interesse for møte om sild og makrell

Rundt 100 møtte opp da Havforskningsinstituttet arrangerte møte om bestandene av norsk vårgytende sild og makrell på fiskerimessen Nor-Fishing.

Møtet ble holdt på Fiskeridirektoratet sin stand klokken 15 i går (torsdag). Etter at de som var sultne hadde fått forsynt seg med Fiskeridirektoratets fiskesuppe, gav Erling Kåre Stenevik en oversikt over utviklingen av bestanden av NVG-sild og over utviklingen for å forbedre overvåkningen.

Leif Nøttestad

Leif Nøttestad

Foto: Kjartan Mæstad
Så overtok Leif Nøttestad og gikk grundig gjennom sommerens kombinerte makrell- og økosystemtokt.

Foredragene finner du her:
Siste nytt om norsk vårgytende sild
Siste nytt fra makrellfronten
 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell