Hopp til hovedteksten
Blåskjell
 I Norge er blåskjell utbredt langs hele kysten med de største forekomstene nord til Trondheimsfjorden. De siste årene har stadig flere meldt om at faste blåskjellsteder er tomme for skjell.   
Utskriftsvennlig versjon

Skal undersøke blåskjell-forsvinning

Havforskningsinstituttet ser nå nærmere på de mange rapportene om forsvunne blåskjell. Fra sporadiske meldinger for syv–åtte år siden – hovedsakelig fra Østlandet, har rapportene de siste årene økt kraftig i omfang og omfatter nå kysten helt til Nord-Trøndelag.

– Bare den siste tiden har det kommet 20 rapporter – inkludert en fra Finmark – fra bekymrede sankere som ikke lenger finner blåskjell på sine faste blåskjellsteder, forteller Tore Strohmeier, som er forsker på Havforskningsinstituttet og ekspert på blåskjell.

Rapportene fra publikum tas på alvor

Tore Strohmeier forteller at det er stor naturlig variasjon i forekomstene av blåskjell, og at det trolig ikke er snakk om generell massedødelighet hos arten. Det er lokale blåskjellpopulasjoner i hovedsak på skjær, brygger og i viker som er borte, og Strohmeier forteller at det fremdeles finnes mye blåskjell langs kysten. Forskerne er etter hvert blitt nysgjerrige på fenomenet, og Strohmeier forteller at rapportene fra publikum vil bli brukt i undersøkelsene når instituttet nå ser nærmere på saken.

– I første omgang skal vi lete etter fellestrekk i de innmeldte tilfellene for å snevre inn årsakssammenhengene. Forhåpentligvis vet vi mer om hva endringene skyldes i
løpet av høsten.

Mange mulige årsaker

Det er lansert flere hypoteser om hvorfor blåskjellene er borte. I noen tilfeller slipper blåskjellene festetrådene når det ikke er optimale miljøforhold og ender på dypere vann. Endrede konkurranseforhold, sykdom, naturlig variasjon, reproduksjon, ferskvannsavrenning, isskuring eller predasjon er andre mulige forklaringer. Det kan også være kombinerte effekter.

Økt temperatur gir forflytning

Strohmeier forteller at den økte blåskjell-dødeligheten ikke bare gjelder Norge. De siste årene er det registrert lignende forhold både i Frankrike og Nederland.

– Vi vet også at blåskjellene flytter seg nordover. I 2005 ble det funnet blåskjell på Svalbard etter 1000 års fravær, og det er nylig bekreftet at blåskjellarvene klarer å overleve og vokse opp her. På vestsiden av USA har blåskjellene flyttet 350 kilometer nordover. Disse endringene er helt klart knyttet til temperatur, men det gjenstår å se om temperaturøkning har medvirket til endringene vi ser i Norge.  

Tore Strohmeier ber de som har gjort liknende observasjoner om å melde fra til Havforskningsinstituttet på e-post-adressen post@imr.no.   
 

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell