Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 30.08.2016

Stor og fin loddeyngel

Toktdagbok: Årets økosystemtokt i Barentshavet har begynt med dekningen i nord. Det innleide fiskefartøyet «Eros» og forskningsfartøyet «Johan Hjort» dekker det tradisjonelle loddeområdet. De siste dagene har vi observert stor og fin loddeyngel. Lang loddeyngel i god kondisjon indikerer at det er god mattilgang i området.

Publisert: 29.08.2016
RedfishHeads_red.jpg

Ser mer ung snabeluer i Norskehavet

NB: Presiserer at det dreier seg om snabeluer, ikke vanlig uer.

– Vi har sett at det har kommet ung snabeluer tilbake i Norskehavet, og det er gledelig. Dessuten er det snabeluer «overalt», men i mindre mengder enn før. Det må vi se nærmere på når vi kommer hjem og skal gå gjennom dataene, sier havforsker Benjamin Planque.

Publisert: 25.08.2016 - Oppdatert: 26.08.2016
Hjertestill_nett.jpg

Tester ny pelagisk trål

Toktdagbok: Havforskerne bruker ulike tråler for å ta prøver av krill, maneter, fiskeyngel og fisk, både pelagisk (i vannsøyla) og på bunnen. Harstadtrål er liten pelagisk trål som har vært i fast bruk på tokt siden 1980 for å ta prøver i de øvre vannlagene.

Publisert: 25.08.2016
Blåskjell

Skal undersøke blåskjell-forsvinning

Havforskningsinstituttet ser nå nærmere på de mange rapportene om forsvunne blåskjell. Fra sporadiske meldinger for syv–åtte år siden – hovedsakelig fra Østlandet, har rapportene de siste årene økt kraftig i omfang og omfatter nå kysten helt til Nord-Trøndelag.

Publisert: 23.08.2016
Traalen-settes_-Johan-Ruud.gif

Ber krabbefiskerne overholde stengninga

Seniorforsker Jan H. Sundet ber kongekrabbefiskerne overholde stengningspåbudet som gjelder i flere finnmarksfjorder fra og med i dag.
– På den måten kan vi gi ei sikrere kvoteanbefaling, sier han.

Publisert: 22.08.2016 - Oppdatert: 23.08.2016
Preikestolen

Konferanse om marin produksjon i Lysefjorden

De siste 15 årene er Lysefjorden undersøkt av forskere for å vise effekten av kontrollert oppstrømming av næringsrikt dypvann i fjorden. Nå inviteres interesserte til konferanse på Preikestolen fjellstue 14.-16. september for å høre om resultatene og hvordan disse kan brukes i utviklingen av havbruksnæringen og knyttes til turist- og vannkraftnæringen. Det vil bli fokus på utnyttelse av økt algeproduksjon til dyrking av nye arter i havbruk som kan brukes til produksjon av mat og ingredienser til fiskefôr.

Publisert: 19.08.2016
Erling Kåre Stenevik

Stor interesse for møte om sild og makrell

Rundt 100 møtte opp da Havforskningsinstituttet arrangerte møte om bestandene av norsk vårgytende sild og makrell på fiskerimessen Nor-Fishing.

Last ned:
Publisert: 18.08.2016
Sandbølge

MAREANOs kjemidata er tilgjengelig som egen datafil

Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er nå gjort tilgjengelige for nedlasting i én samlet excel-fil.

Publisert: 18.08.2016
Miniseminar Nor Fishing

Mat i havet til fem ganger så mye oppdrettsfisk

-Med et fornuftig høstingsregime kan vi høste nok raudåte og mesopelagisk fisk til å fôre fem ganger så mye oppdrettsfisk, sa Webjørn Melle på den felles pressefrokosten Nofima, Nifes og Havforskningsinstituttet arrangerte i går under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim.

Publisert: 17.08.2016
Traalen_hives.jpg

Tester utstyr for kartlegging av snøkrabbe

I dag starter årets økosystemtokt i Barentshavet. I år skal forskerne finne ut hvordan de kan kartlegge snøkrabbebestanden best mulig. Årets tokt blir i litt mindre skala enn tidligere.

Publisert: 16.08.2016
Vinner av innovasjonspris 2016

Deep Vision tildelt årets innovasjonspris på Nor-Fishing

Fotoboksen Deep Vision ble tildelt årets innovasjonspris av fiskeriminister Per Sandberg under den offisielle åpningen av Nor-Fishing 2016. Dette er en av innovasjonene i vårt senter for miljøvennlig fangst, CRISP.

Publisert: 12.08.2016
Fig_3_Spekkhogger_ost_av_Island_kaf.jpg

Har sett mer nebbhval og vågehval

Under årets hvaltelling har vi sett mer nebbhval enn tidligere. Dessuten har vi observert mer vågehval enn under forrige hvaltelletokt i det det samme området.

Publisert: 09.08.2016 - Oppdatert: 10.08.2016
Hyseegg

Klebrig skall gjør hyseegget ekstra sårbart for oljeforurensning

Oljedråpene fester seg til hyseeggenes klebrige skall. Dette forlenger og forsterker virkningene av oljeforurensning, også når egget bare har vært utsatt for olje en kort stund og i små mengder. Funnene i en ny studie om oljepåvrkning på hyseegg og -larver kan påvirke hvordan vi beregner omfanget av miljøskade i sårbare gyteområder som Lofoten og Vesterålen.

Publisert: 01.08.2016 - Oppdatert: 09.08.2016
Søppel

Opptil 10 tonn søppel per kvadratkilometer

På havbunnen utenfor Norge ligger både plast, fiskeutstyr og annet søppel, så det er ikke rart at fisk får plast i seg. På enkelte områder er det 10 tonn søppel per kvadratkilometer bunn. I tillegg kommer plast og søppel som flyter rundt med havstrømmene.

Publisert: 15.08.2016 - Oppdatert: 18.08.2016
Oppdrettsanlegg

Oppdrett, tare og historie under Arendalsuka

Havforskningsinstituttet er også i år med på arrangørsiden under Arendalsuka, som starter i dag. Blant over 600 arrangementer finnes det i år tre som instituttet er med på å organisere. Her kan du se hvilke det er.

Publisert: 31.08.2016 - Oppdatert: 27.09.2016
Manuel Barange

Første offisielle tur gikk til Norge

Manuel Barange, nå direktør for fiskeri- og akvakultur policy og ressursdivisjonen i FAO, la sitt første offisielle besøk til Norge. –Jeg vil takke for innsatsen Norge har gjort, ikke minst gjennom Nansenprogrammet og investeringene i forskningsfartøy, sa han til de ansatte på Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid. Han hadde sagt det samme til NORAD, UD og til havforskningsdirektøren, understreket han – og han gjentok det når han holdt Ukens orientering seinere samme dag.