Hopp til hovedteksten
Miniseminar Nor Fishing
Jan H. Sundet snakket om overvåkning og spredning av snøkrabbe under miniseminaret på årets Nor-Fishingmesse
Utskriftsvennlig versjon

Mat i havet til fem ganger så mye oppdrettsfisk

-Med et fornuftig høstingsregime kan vi høste nok raudåte og mesopelagisk fisk til å fôre fem ganger så mye oppdrettsfisk, sa Webjørn Melle på den felles pressefrokosten Nofima, Nifes og Havforskningsinstituttet arrangerte i går under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim.

Tema for Melles foredrag var «Nye marine ressurser – hvordan fôre fem fisk når det ikke er mat nok til to.»
- Raudåta er Norges viktigste marine art. Dersom vi skal øke fôrproduksjonen, er vi nødt til å høste lenger ned i næringskjeden. Disse organismene har mye fett og lite miljøgifter, sa Melle.

Miniseminar Nor Fishing

Webjørn Melle tok for seg raudåtas betydning for foring av oppdrettsfisk i fremtiden.


Fra Nifes deltok forsker Lene Secher Myrmel med foredraget ”Miljøgifter og fedme – Hvem er høna? Og hvor er egget?” Nofimas bidrag var “Slår kloa i norsk farvann – Fangst, forvaltning og marked for snøkrabbe” med forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker.

Snøkrabbe, raudåte og mesopelagisk fisk var også tema senere på dagen da Havforskningsinstituttet arrangerte et miniseminar i samarbeid med Fiskeridirektoratet om nye arter. Der tok forsker Jan Sundet for seg utbredelsen til snøkrabben i våre farvann.

- Vi må overvåke både effekten snøkrabben har og spredningen av den, sa Sundet.

Viktigste datakilden for overvåkningen av snøkrabbe kommer fra økosystemtoktet i Barentshavet som nettopp er startet.

På dette seminaret lanserte Fiskeridirektoratet sitt første forslag til reguleringsplan for raudåte.
 

Fakta om raudåte

Latinsk navn: Calanus finmarchicus
Andre norske navn: Hoppekreps (en fellesbetegnelse for kopepodartene, inklusiv raudåte)
Familie: Calanidae
Maks størrelse: 3 mm
Levetid: 1 år
Leveområde: Norskehavet er kjerneområdet i våre farvann, men den finnes også i tilgrensende havområder og dype fjorder
Gytetidspunkt: Vår
Føde: Planteplankton

Raudåte

Fakta om snøkrabbe

Latinsk navn: Chionoecetes opilio
Familie: Majidae
Naturlig utbredelse: Det nordvestlige Atlanterhavet. Finnes også i et stort område i det nordlige Stillehavet
Maks skallbredde: Varierer fra område til område. Hann: 58 og 165 mm. Hunn: mellom 50 og 100 mm
Levetid: Opptil 15 år
Føde: Bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner
Særtrekk: Hannen utgjør den kommersielle delen av bestanden. På grunn av naturlig nedbryting av skallet er den kun tilgjengelig for fiske i 3-4 år etter siste skallskifte.

Snøkrabbe