Hopp til hovedteksten
Manuel Barange
Manuel Barange, nå direktør for fiskeri- og akvakultur policy og ressursdivisjonen i FAO, la sitt første offisielle besøk til Norge.
Utskriftsvennlig versjon

Første offisielle tur gikk til Norge

Manuel Barange, nå direktør for fiskeri- og akvakultur policy og ressursdivisjonen i FAO, la sitt første offisielle besøk til Norge. –Jeg vil takke for innsatsen Norge har gjort, ikke minst gjennom Nansenprogrammet og investeringene i forskningsfartøy, sa han til de ansatte på Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid. Han hadde sagt det samme til NORAD, UD og til havforskningsdirektøren, understreket han – og han gjentok det når han holdt Ukens orientering seinere samme dag.

Samtidig understreket han at han regner med at dette samarbeidet fortsetter med ny båt og i den nye versjonen av Nansenprogrammet. –Når vi nå får på plass den nye samarbeidsavtalen med klare rolledelinger, hvor FAO skal ha ansvar for koordinering og implementering, er vi klare.

-SOFIA-rapporten (The State of World Fisheries and Aquaculture) er desidert den mest brukte av FAO sine statusrapporter og det er vi svært stolte over, sa Barange. Hans brukte sitt foredrag til å gå gjennom utviklingstrendene i verdens fiskeri- og akvakulturnæring slik de kommer fram i rapporten.
 
-Det er alarmerende at en stadig større del av de marine ressursene er overfisket. Det er likevel ikke slik at de som er full utnyttet kan defineres på samme måte. Å slå sammen de to tallene og si at nær 90 % av verdens fiskeressurser er overfisket, er egentlig det samme som å si at 89 % av amerikanerne kommer til å stemme på Trump eller Clinton. Det gir ikke meining, sa en engasjert Barange. Han var imidlertid tydelig på at blant annet klimaendringer vil gi oss store utfordringer i årene som kommer.

Manuel Barange kjenner Havforskningsinstituttet godt gjennom mange og lange samarbeid med våre forskere, direkte og gjennom ICES. Hans første publikasjon sammen med en norsk havforsker, Egil Ona, kom i 1991 og handlet om målstyrke. Han har blant annet ledet SciCom i ICES og det store Globec-programmet.

-Mange lurte på hvordan jeg kunne gå fra en solid posisjon i forskningen og over i organisasjonslivet, fortalte han. –Mitt argument er at om du vil gjøre en forskjell må du arbeide i grensesnittet mellom forvaltning, politikk og forskning. Denne muligheten har jeg fått med FAO-jobben, sa han, og var veldig klar på at han gleder seg til jobben og videre samarbeid med oss i Norge.