Hopp til hovedteksten
Vinner av innovasjonspris 2016
Fiskeridirektør Liv Holmefjord (til ventre)og fiskeriminister Per Sandberg med prisvinnerne Hege Hammersland-White og Håvard Vågstøl
Utskriftsvennlig versjon

Deep Vision tildelt årets innovasjonspris på Nor-Fishing

Fotoboksen Deep Vision ble tildelt årets innovasjonspris av fiskeriminister Per Sandberg under den offisielle åpningen av Nor-Fishing 2016. Dette er en av innovasjonene i vårt senter for miljøvennlig fangst, CRISP.

- Dette er en flott anerkjennelse av arbeidet vårt, en annerkjennelse vi har jobbet for i mange år. Det er flott at folk ser potensial i produktet vårt i forhold til kommersielt fiskeri, sier Hege Hammersland-White, daglig leder i Deep Vision AS.

Utdeling av innovasjonspris 2016

Fiskeriminister Per Sandberg åpnet messen og delte ut Nor-Fishings innovasjonspris.


Deep Vision er et kamerasystem som tar bilder av fangsten som går inn i trålen og inkluderer både artsidentfikasjon og lengdemåling. Kamerasystemet vil gjør det mulig å unngå å hale mye forskningsfangst opp på dekk. I stedet kan den bare slippes ut  igjen etter en fotosession.

Innovasjonsprisen og oppmerksomheten rundt den regner Hammersland-White og sjefsutvikler Håvard Vågstøl med kan komme godt med når de skal stake ut en kurs for fotoboksen Deep Vison fra bruk til forskningsformål til kommersielt fiskeri. Prispengene på 100.000 kroner skal brukes til å diskutere veien videre med næringen, opplyste Hege Hammersland-White som takket både CRISP og Havforsknignsinstituttet da hun mottok prisen.

Deep Vision er en av innovasjonene som er utviklet gjennom Havforskningsinstituttets senter for miljøvennlig fangst, CRISP.
- Det er veldig gledelig at Deep Vision fikk prisen. Vi har jobbet tett sammen med Scantrol og nå Deep Vision. Vi er nesten klar til å implementere systemet på våre tokt, sier forskningsdirektør Geir Huse.  
    
Nominert til innovasjonsprisen

Olafur Ingolfsson (til høyre) var nominert til innovasjonsprisen for fangstkontroll i snurrevad. Her med Liv Holmefjord (til ventre) og fiskeriminister Per Sandberg, Hege Hammersland-White og Håvard Vågstøl i DeepVision og en representant fra Selfa Arctic.


Forsker Olafur Ingolfsson var også nominert for sin løsning for fangstkontroll i snurrevad. Han var ikke så fryktelig skuffet over å ikke nå til topps.

Nor-Fishing rapproterer om stor interesse for årets messe. Antall utstillere  har økt med 25 prosent. Det samme har økningen i areal vært. Det er 550 utstiller på plass fra over 50 land.

Mer om Deep Vision 
Mer om Crisp
Mer om nominasjonene