Hopp til hovedteksten
Analyse av torskeegg
Analyse av torskeegg.
Foto: Magnus Johannessen
Utskriftsvennlig versjon

Skreiens gyting på topp i dag

Fra Havforskningsinstituttets skreitokt meldes det om store mengder skrei på plass på gytefeltene. 1. april vil skreiens gyting være på topp og mesteparten av fisken vil være ferdig med sin gytesesong tre uker ut i april.

Skreitoktet er et vitenskapelig tokt for å observere torsk som kommer fra Barentshavet til Vesterålen og Lofoten for å gyte. Slik gytevandrende torsk kalles skrei. Viktigste oppgaven på toktet er å måle Mengde mengde fisk, er det mest vesentlig å få målt og tallene splittes opp på de forskjellige aldrene alder og på kjønn. 
 
En enkel hunnfisk gyter millioner av egg og befruktningen skjer et stykke over bunnen på gytefeltene. Etter befruktning stiger eggene nærmere overflaten og driver av gårde med strømmen. Hunnfisken gyter ikke alle eggene samtidig, men porsjonerer disse utover gytesesongen. I år har vi en solid gytebestand og store mengder skrei på plass på gytefeltene. 1. april vil gytingen være på topp og mesteparten av fisken vil være ferdig med sin gytesesong når vi kommer 3 uker ut i april.
 
Håvtrekk

Håv med torskeegg.

Foto: Knut Korsbrekke

Teller og klassifiserer egg

Den lange vandringen til gytefeltene vil i år resultere i at fire til fem hunder billioner egg blir befruktet og sveve rundt i vannmassene. 
 
På Havforskningsinstituttets skreitokt benytter vi en finmasket håv som senkes dypt ned før den trekkes opp og siler ut alle eggene i sin veg mot overflaten. Eggene som fanges på denne måten telles opp og klassifiseres i stadier som beskriver utviklingen fra nylig befruktede egg til egg som er klare til klekking. Eggene forblir ikke egg så veldig lenge og klekkes til små fiskelarver etter noen dager. 
 
Johan Hjort

"Johan Hjort" utenfor Vesterålen på vei på gytetoktet i 2009.

Foto: Kjartan Mæstad

Verdensrekord - igjen

Vi er alle utstyrt med et konkurranseinnstinkt og å fiske den største fisken eller fiske mest fisk er alltid gjevt. Vi som fanger egg var svært fornøyde 31. mars da vi fikk en ny rekord i mengden egg i ett håvtrekk. Vår rekord er selvfølgelig også en verdensrekord for torskeegg og mengden egg tilsvarer over 28 000 egg på en kvadratmeter. Dette håvtrekket skjedde flere kilometer unna de største registreringene av gytefisk og det er den lokale strømmen som tar fatt i eggene og sprer disse utover store områder. 

Mange egg – få overlever

Av alle befruktede egg er det bare en ørliten andel som overlever lengde nok til selv å bli kjønnsmodne gytere, men hvis vi gjør tankeeksperimentet med at alle disse 28 000 eggene overlevde til for eksempel årets gjennomsnittstørrelse på 8 kg så ville samlet vekt være godt over 200 tonn. Bruker vi den samme kvadratmeteren tilsvarer dette en (svært så teoretisk) ”stabel” med fisk over 200 meter høy. Disse fiskene tar altså opp mer plass enn det vannet hvor eggene ble fanget. Store tall er fasinerende!
 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)