Hopp til hovedteksten
Torungen og Skagerrak
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Skadelig algeoppblomstring i Skagerrak

Den skadelige algen Pseudochattonella er denne uken påvist i Skagerrak og langs kysten av Sørlandet. Havforskningsinstituttet oppfordrer publikum til å rapportere til oss eller Fiskeridirektoratet dersom man observerer død fisk. 

I midten av april ble det registrert Pseudochattonella utenfor Hirtshals på danskekysten. I de påfølgende ukene har utbredelsen av Pseudochattonella spredt seg innover i Skagerrak og langs kysten av Sørlandet. I begynnelsen av uke 16 var det moderate mengder av arten i Flødevigen ved Arendal, men tettheten økte betydelig og var i slutten av uken tilstede i oppblomstringstettheter på ca 600 000 celler /l. Prøver tatt 25 april viser at arten fortsatt er tilstede i samme tetthet ved Arendal.

Arten har tidligere dannet oppblomstringer i Skagerrak og langs Sørlandet. I forbindelse med  oppblomstringene i 1998 og 2001 ble det registret dødelighet hos fisk i merder. Dødeligheten var størst når fronten av oppblomstringen passerte oppdrettsanlegg i tettheter i overkant av 500 000 celler/l. Havstrømmene vil mest sannsynlig føre til at oppblomstringen registrert ved Arendal vil transporteres langs Sørlandskysten og vil kunne runde Lindesnes i løpet av kort tid. Havforskningsinstituttet oppfordrer publikum til å rapportere til oss eller Fiskeridirektoratet dersom man observerer død fisk. 

Algen Pseudochattonella sett gjennom et mikrospop

Lenkene er rapporter om tidligere oppblomstringer av arten.

http://www.imr.no/filarkiv/2003/12/Chattonella_i_Skagerrak-en_ny_trussel_for_oppdrettsnaeringen.pdf/nn-no

http://www.imr.no/filarkiv/2004/01/Chattonella-en_ny_skadelig_alge_i_norske_kystfarvann.pdf/nn-no