Hopp til hovedteksten
Guddalselva
Guddalselva
Utskriftsvennlig versjon

Offentliggjør svarbrev på kritikk av forskningen i Guddalselva

Nærings- og Fiskeridepartementet har behandlet begjæring om innsyn i Havforskningsinstituttets svarbrev på kritikken av forskningen i Guddalselva, samt i referatet etter det påfølgende møtet. Begge dokumentene er det nå gitt innsyn i og publiseres derfor på våre nettsider. 

Havforskningsinstituttet har svart på kritikken av arbeidet i Guddalselva i et brev til Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). Dette dokumentet har vært å anse som et internt saksbehandlingsdokument og har derfor vært unntatt offentlighet. Nå når departementet har gjort seg kjent med innholdet, offentliggjøres brevet. 
 
Samtidig har NFD gitt innsyn i referatet fra det såkalte oppvaskmøtet som ble holdt mellom NFD, NSL og Havforskningsinstituttet 31. mars.
 
Hele brevet er nå tilgjengelig. (Lenke til brev oppe i margen til høyre).
 
Møtereferatet er også tilgjengelig. (Lenke til referatet oppe i margen til høyre).
 
13. mars i år publiserte vi oversikt over løyvene som er gitt til forsking i Guddalselva over de siste 10 årene. (Lenke til sak i margen til høyre). 
 
Det er også laget tre videoforedrag som gir en bakgrunn for Havforskningsinstituttets arbeid i dette vassdraget. (Lenke til sak i margen til høyre).