Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 27.04.2016 - Oppdatert: 07.12.2016
Fisk

Målemetodar for dyrevelferd og optimalisering av slakteprosedyrar for fisk

Ny doktorgrad: Endre Grimsbø disputerer 28. april 2016 for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga ”Measuring methods for fish welfare during slaughter based on electrical impedance, EEG, ECG and blood parameters”.

Publisert: 26.04.2016
Kronikk på forskning.no

Tsjernobyl-ulykken – 30 år etter

Kronikk på forskning.no 26. april: Vi var uforberedt da de radioaktive utslippene fra Tsjernobyl-ulykken nådde Norge og forurenset innsjøer og rikt beiteland. Vi må ikke havne i samme situasjon igjen.   

Publisert: 26.04.2016
Oppdrettsanlegg

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett: Både positive og negative resultat

Lakselus og genetisk påvirkning er fremdeles de største utfordringene i norsk fiskeoppdrett. Lusesituasjonen er blitt noe forverret, mens det målte innslaget av rømt fisk i elvene har gått ned i 2015.

Publisert: 01.04.2016 - Oppdatert: 26.04.2016
Oppdrettsanlegg

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016

Havforskningsinstituttet legger fram rapporten Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016 tirsdag 26. april kl. 0900. Interesserte kan møte opp i Nordnesgaten 50 i Bergen hvor Terje Svåsand presenterer rapporten. Følg strømmingen av møtet her fra kl. 09.00.

Publisert: 22.04.2016 - Oppdatert: 03.05.2016
Oppdrettsanlegg

Åpent dialogmøte om kunnskapsgrunnlaget for områdeforvaltning av fiskeoppdrett

Mattilsynet i samarbeid med Havforskningsinstituttet inviterer til dialogmøte om kunnskapsgrunnlaget for områdeforvaltning av fiskeoppdrett tirsdag 3. mai. Møtet strømmes fra ca kl 1300.

Publisert: 22.04.2016
Sjøstjerne

FiskeribladetFiskaren feilinformerer

I en kommentar i FiskeribladetFiskaren skriver redaktør Øystein Hage at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet presenterer motstridende forskningsresultat. Det stemmer ikke. 

Publisert: 19.04.2016
Sjøstjerne

Oppdrettsanlegg kan påvirke sårbare naturtyper

Det er store kunnskapsmangler om hvilke effekter utslipp fra matfiskanlegg har på ulike naturtyper. Mangelen på kunnskap er bekymringsverdig særlig når det gjelder naturtyper som regnes som spesielt sårbare eller som er levested for viktige arter som torsk, hummer og kamskjell.

Publisert: 18.04.2016
Sildefangst i trål

Hvor mye kan vi høste fra havet?

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 18. april: Forskningen som ligger til grunn for den endelige sildekvoten debatteres i næringen fordi den har stor økonomisk betydning for oss alle. Rådene om høstingen bygger på forskning, der det ikke noen gang kan bli klare og enkle svar. Det har ført til at fiskere og forskere jakter på silda sammen; et nyttig samarbeid.

Publisert: 15.04.2016
Smolt med lakselus.

Lakselusmodellene: Noen kunnskapshull må tettes

Tre arbeidsgrupper med medlemmer fra 12 kunnskapsmiljø har gått gjennom kunnskapsstatus for modelleringen som «trafikklyssystemet» for oppdrettsnæringen skal baseres på. Rapporten fra gruppen viser at det fortsatt gjenstår noen viktige kunnskapshull. Disse må det arbeides videre med frem mot planlagt implementering av «trafikklyssystemet» tidlig 2017.

Publisert: 15.04.2016
G.O. Sars

Økosystemtokt i Nordsjøen-Skagerrak er i gang

Toktdagbok: 11. april startet «G. O. Sars» på årets økosystemtokt i Nordsjøen og Skagerrak. I løpet av fire uker skal hydrografi, kjemi, plankton, fiskeegg og -larver kartlegges i nordlige Nordsjøen og Skagerrak.  Vi skal besøke i overkant av 170 stasjoner i området mellom Feie-Shetland i nord, Knude Dyb i sør og Gøteborg-Fredrikshavn i øst.

Publisert: 13.04.2016
Guddalselva

Offentliggjør svarbrev på kritikk av forskningen i Guddalselva

Nærings- og Fiskeridepartementet har behandlet begjæring om innsyn i Havforskningsinstituttets svarbrev på kritikken av forskningen i Guddalselva, samt i referatet etter det påfølgende møtet. Begge dokumentene er det nå gitt innsyn i og publiseres derfor på våre nettsider. 

Publisert: 04.04.2016 - Oppdatert: 09.05.2016
Laks

Fant færre elver med mye rømt oppdrettslaks

Overvåkingen av rømt laks i 165 utvalgte elver viser at det i fjor vandret opp mer enn 10 % oppdrettsfisk i 17 av elvene. Dette er en nedgang fra året før da det ble funnet over 10 % i 30 av 140 vurderte elver. I 128 elver var det under 10 % rømt laks i fjor, mens det i de siste 20 elvene var usikkert om innslaget var under eller over 10 %.

Publisert: 01.01.2016 - Oppdatert: 01.04.2016
Analyse av torskeegg

Skreiens gyting på topp i dag

Fra Havforskningsinstituttets skreitokt meldes det om store mengder skrei på plass på gytefeltene. 1. april vil skreiens gyting være på topp og mesteparten av fisken vil være ferdig med sin gytesesong tre uker ut i april.

Publisert: 25.04.2016
Torungen og Skagerrak

Skadelig algeoppblomstring i Skagerrak

Den skadelige algen Pseudochattonella er denne uken påvist i Skagerrak og langs kysten av Sørlandet. Havforskningsinstituttet oppfordrer publikum til å rapportere til oss eller Fiskeridirektoratet dersom man observerer død fisk.