Hopp til hovedteksten
Sjøstjerne
Utskriftsvennlig versjon

FiskeribladetFiskaren feilinformerer

I en kommentar i FiskeribladetFiskaren skriver redaktør Øystein Hage at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet presenterer motstridende forskningsresultat. Det stemmer ikke. 

Det er ingen faglig uenighet mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet presenterer overvåkingsdata fra bunnen under oppdrettsanleggene. Her er forholdene gode. Presentasjonen fra direktoratet bygger på overvåkingsdata, ikke forskning. Dataene kommer fra oppdretterne, som er pålagt å gjennomføre bunnundersøkelser ved anleggene sine. Disse viser at bunnforholdene de fleste steder er gode i forhold til kravene.

Havforskningsinstituttet presenterer en kunnskapsstatus over det vi vet om sårbare habitat i forbindelse med plassering av oppdrettsanlegg. I rapporten har forskerne sett på tilgjengelig forskning om hvordan oppdrettsanlegg påvirker sårbare habitat nær anleggene. Konklusjonen i rapporten er at vi trenger mer kunnskap om hvor disse habitatene finnes og om påvirkningen. Det er dokumentert i vitenskapelige publikasjoner at utslipp fra oppdrettsnæringen påvirker sårbare habitat. Oppdrettsanlegg kan påvirke slike områder dersom de er uheldig plassert i forhold til hverandre. Vi viser også til kapitelet ”Effekter på følsomme arter og habitater” i fjorårets risikovurdering for norsk fiskeoppdrett. Her er konklusjonene de samme, så dette er ikke noe nytt.