Hopp til hovedteksten
Dialogmøte
Fiskerinæringa var godt representert da Havforskningsinstittutet inviterte til dialogmøte om nvg-sild.   
Utskriftsvennlig versjon

Dialogmøte om nvg-sild

Det var godt fremmøte da forskere og fiskere møttes for å snakke om sild på Havforskningsinstituttet torsdag. Det sentrale tema var det kommende metoderevisjonsmøtet for nvg-sild i ICES. Der blir det diskutert hvilke tokt, indekser og metoder som bør legges til grunn i bestandsberegningene. 

Sist metoderevisjon (benchmark) for nvg-sild var i 2008. Katja Enberg, som er leder for program Norskehavet, forklarte gangen i metoderevisjonen, som etter planen skal være unnagjort i mars neste år.

Vil ha mindre usikkerhet

Katja Enberg leder også arbeidsgruppen som gjennomfører bestandsberegningene på de pelagiske bestandene i ICES (Det internasjonale råd for havforskning). Hun understreket at målet er å bli enig om hvilke metoder som skal gjelde i bestandsberegningene for nvg-sild – det skjer ingen revisjon av selve kvoterådet. Et eventuelt nytt kvoteråd er det kyststatene selv som må be ICES om å vurdere.
Forskere fra Havforskningsinstituttet presenterte arbeidet som pågår frem mot metoderevisjonen. Her er usikkerhet i data et viktig felt. For å få ned usikkerheten i bestandsberegningen er det mellom annet behov for bedre fangstdata fra den kommersielle flåten og større forutsigbarhet i toktaktiviteten. 

Nyttig og lærerikt fellestokt

Flere av representantene fra næringen påpekte at det er stor forskjell på hvordan fiskere og forskere oppfatter situasjonen for nvg-silda. Fiskerne kjenner ikke igjen den negative trenden som kommer frem fra forskerhold, og de lurte på om årets gytetokt – der næringen selv deltok – vil telle med i metoderevisjonen. Toktet ble oppfattet som lærerikt og viktig for tilliten mellom instituttet og næringen, og fiskerne var også interessert i å vite om gytetoktet vil bli videreført. Aril Slotte, som leder forskningsgruppen pelagisk fisk, understrekte at også instituttet opplevde toktet som nyttig.

– Vi ønsker å gjennomføre gytetokt også neste år, men budsjettsituasjonen og prioriteringer mellom andre tokt vil bestemme om dette lar seg gjøre, sa han.

For å komme videre med metodeutviklingen ble det enighet om at forskere fra Havforskningsinstituttet og næringen møtes for å diskutere hvilke tidsserier og modeller som skal brukes. I tillegg kom det frem at fiskerne gjerne vil delta på gytetokt også i 2016.

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild