Hopp til hovedteksten
Dyphavssjøfjær
Dyphavssjøfjær filmet på MAREANO-tokt i høst.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Ti år med kartlegging

Helt siden 2005 har MAREANO kartlagt i Norskehavet og Barentshavet. Både helt nye og noen litt eldre resultater blir presentert på MAREANO-konferansen 29. oktober (påmeldingsfrist: 22. oktober).

I løpet av de ti årene som er gått, er over 175 000 km2 havbunn kartlagt. Totalt er det brukt fem års fartøytid, der 3,5 år er brukt til å kartlegge bunnterreng og bunntyper med avanserte ekkolodd, mens resten av tiden er brukt til geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking. Nesten 300 stasjoner er undersøkt på toktene, og opparbeiding av prøvemateriale har fortsatt på land. Resultatene har gitt mye ny kunnskap som blant annet er brukt i forvaltningsplanene for havområdene.