Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsfoto
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Stipendutlysning for 2015 fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert. 
Fondet har navn etter havforsker Jens Eggvin og hans kone. Jens Eggvin kom fra Eggum i Lofoten og var forskningssjef i oseanografi ved Havforskningsinstituttet fram til 1970. Ekteparet testamenterte hele sin formue til fondet som ble etablert i 1990. 
 
Stipendet skal først og fremst gå til mastergradsstudenter som generell studiestøtte. Det er ingen føringer for hvordan mastergradsstipendet brukes. Doktorgradsstudenter kan dessuten søke støtte til spesielle formål, for eksempel faglig utenlandsreise som ikke er fullfinansiert på annen måte. 
 
Søkere må være fra Nord-Norge og ha en nær familietilknytning til landsdelen. Denne tilknytningen må redegjøres for og dokumenteres. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig bakgrunn og videre planer (maksimalt 3 sider). Godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden. 

Utlysning for 2015 

For 2015 utlyses det et stipend på kr 25 000,- for mastergradsstudenter og et stipend for doktorgradsstudenter til enten en faglig reise, støtte til feltundersøkelser eller særskilt faglig utstyr på inntil kr 25 000,-. 
 
Søknad sendes innen 15. november 2015 til:
 
Eggvinfondet
Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen