Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 29.10.2015 - Oppdatert: 31.10.2015
Polartorsk.jpg

Lite polartorsk i Barentshavet

Polartorsken i Barentshavet er på sitt laveste nivå på 25 år. Under årets økosystemtokt fant vi lite yngel i Barentshavet, og det har vært dårlig rekruttering til bestanden i mer enn ti år.

Publisert: 28.10.2015
Sjoelilje.jpg

MAREANO-konferansen direkte på nett

Årets MAREANO-konferanse blir mulig å følge også for de som ikke er i salen. Alle foredragene blir direktesendt med lyd og bilde til internett.

Publisert: 26.10.2015
Svein Sundby i Brussel

Til Brussel for å gjere oss kjend

Med eit sterkt ønskje om å vere ein sentral aktør i europeisk marin forsking også i framtida, reiste Havforskingsinstituttet til Brussel for å treffe samarbeidspartnarar og beslutningstakarar 20. oktober.

Publisert: 21.10.2015 - Oppdatert: 22.10.2015
Dyphavssjøfjær

Ti år med kartlegging

Helt siden 2005 har MAREANO kartlagt i Norskehavet og Barentshavet. Både helt nye og noen litt eldre resultater blir presentert på MAREANO-konferansen 29. oktober (påmeldingsfrist: 22. oktober).

Publisert: 16.10.2015
Storskate12.jpg

Undersøkte sjelden fisk

Storskata er en sjelden art i Norge og er plassert i kategorien ”kritisk trua” på den norske rødlista. Derfor er det en stor begivenhet når en slik fisk havner i hendene på forskere.

– Det er første gang jeg er med på å undersøke en slik fisk, sier havforsker Tone Vollen.

Publisert: 16.10.2015
Gammel og ny leder

Lederskifte i CRISP

John Willy Valdemarsen takker av som leder for Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, etter drøyt fire år i førersetet. Aud Vold overtar styringen.

Publisert: 16.10.2015
Øyepål

Fortsatt høyt kvoteråd for øyepål

Øyepålbestanden nyter fremdeles godt av høy rekruttering. For 2016 er det gitt ett kvoteråd på 390 000 tonn, som er over 60 000 tonn høyere enn 2015-rådet.

Publisert: 13.10.2015 - Oppdatert: 28.10.2015
Rekefangst

Anbefaler økt kvote for reke i Norskerenna og Skagerrak

For 2016 er det gitt et kvoteråd for reke i Norskerenna og Skagerrak på 18 598 tonn (landinger) – vel 8 800 tonn over 2015-rådet (9 777 tonn). Oppgangen skyldes i all hovedsak den store 2013-årsklassen som vil være fullt utvokst fra neste år av.

 

Publisert: 12.10.2015
Svamp_og_sei.jpg

Vi kan unngå trålskader på havbunnen gjennom samarbeid

Kronikk på forskning.no, 10.10.15: Tråling skader livet på havbunnen. Det kan unngås om forskere og fiskere samarbeider og utveksler kunnskap om fiskeområder og ny teknologi.

Publisert: 09.10.2015
Protokollsignering

Signerte protokollen for det 45. møtet

Fredag 9. oktober kl 16:00 lokal tid signerte den russiske viselandbruksminister Ilja V. Sjestakov og assisterende departementsråd Arne Røksund protokollen for det 45. møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Her ble man enig om kvotene for fiske i Barentshavet i 2016.
Publisert: 09.10.2015 - Oppdatert: 12.10.2015
Illustrasjonsfoto

Stipendutlysning for 2015 fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert. 
Publisert: 08.10.2015 - Oppdatert: 09.10.2015
Sissel Rogne

Sissel Rogne ny havforskningsdirektør

Regjeringen har i dag utnevnt professor Sissel Rogne som ny direktør for Havforskningsinstituttet.

Publisert: 08.10.2015
Lodde

Anbefaler nullfiske for lodde

Det bør ikkje fiskast lodde i Barentshavet til neste år, anbefaler ICES. Framskrivingane syner at bestanden mest truleg vil vera under kritisk nivå i 2016, sjølv utan fiskeri.

Publisert: 06.10.2015 - Oppdatert: 08.10.2015
Forskningskoordinator Elena Eriksen

Lite torskeyngel i Barentshavet

Det blei observert lite torskeyngel under årets økosystemtokt, mens det er funnet mye hyse- og ueryngel.

Publisert: 06.10.2015 - Oppdatert: 07.10.2015
Hummerteinen i Flødevigen

Sakte-TV fra hummerteina

Havforskningsinstituttet sender også i år direkte fra en hummerteine i Flødevigen ved Arendal. Hummerfisket startet 1.oktober og nå kan du følge med på om det kommer hummere i vår teine via et live-kamera.

Publisert: 06.10.2015
KV_SvalbardColdtech_20130429_Hakon_Kjollmoen_68-Edit_GUS_nett.jpg

Vellykka forsøk med kystvaktskip

Kystvakta og Havforskningsinstituttet har funnet ut at KV ”Svalbard” kan bistå når isen lager trøbbel for havforskerne. Nylig ble det gjennomført et prøvetokt som var nyttig for begge parter.

Publisert: 05.10.2015
Forskere_i_arbeid_nett.jpg

Mye loddeyngel i Barentshavet

Havforsker Elena Eriksen sier det er observert mye loddeyngel i Barentshavet i år. De største konsentrasjonene ble registrert nord i den sentrale delen av Barentshavet. Samtidig sier hun det er lite sildeyngel.

Publisert: 02.10.2015
Katja Enberg

Katja Enberg blir akademimedlem

Katja Enberg er tatt opp i Akademiet for yngre forskere. 160 forskarar søkte om å få vera med, men berre 20 kom gjennom nålauga.

Publisert: 01.10.2015 - Oppdatert: 02.10.2015
Georg_Skaret_nett.jpg

Nedgang i loddebestanden i Barentshavet

Havforskarane har registrert mindre lodde under årets økosystemtokt i Barentshavet enn dei førre åra. I helga skal norske og russiske forskarar gå gjennom det innsamla materialet. Rådet for neste års loddekvote kjem like over helga.