Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 25.11.2015 - Oppdatert: 27.11.2015
Forskere_og_sardiner.jpg

Fem tonn sardin på et blunk

På 40 sekunder fikk vi fem tonn sardin med en liten pelagisk trål ved kysten av Nordvest-Afrika. Det er det korteste halet jeg har vært med på. Sardinen er en viktig ressurs for kyststatene i Nordvest-Afrika, sammen med andre pelagiske arter (sardinella, ansjos og taggmakrell).

Publisert: 25.11.2015
Selunge_og_gummibaat.jpg

Teller sel i Finnmark

Havforskningsinstituttet er for tida (20.november – 8.desember) ute på seltelling i Finnmark med innleid kystvaktfartøy, KV ”Magnus Lagabøte”. Tellingen inngår i instituttets overvåking av kystsel, og resultatene vil danne grunnlag for rådgivning om kvoter og beskatning av havert i årene som kommer.

Publisert: 20.11.2015 - Oppdatert: 23.11.2015
Brisling

Gult lys for raudlista brisling

Brisling og polartorsk er blant nykomarane på Raudlista 2015. Manglande data forklarar eit stykke på veg kvifor brislingen er hamna på lista, men ein langvarig fangstnedgang spelar også inn.   

Publisert: 20.11.2015
Elv

Kan forutsi endringer hos villaks

Det kan ta mange generasjoner før genetiske endringer i de ville laksebestandene blir målbare som følge av at rømt laks gyter sammen med villfisken. Ved hjelp av en ny øko-genetisk modell kan forskerne nå forutsi både hvordan villfisken blir påvirket og hvor fort endringene skjer.

Publisert: 18.11.2015
Smoltfella i Guddalselva.

Gjøvik har misforstått det meste

I engasjerte innlegg på nettstaden iLaks harselerer J.A. Gjøvik med inkompetente forskarar og vårt arbeid med marin overleving hos sjøaure. Arbeidet vårt som er publisert i fagtidsskriftet Marine Biology Research viser at marin overleving hos sjøaure i midtre del av Hardangerfjorden er unaturleg låg, at aure medisinert mot lus har dobbelt så høg overleving som kontrollgruppa og at ein stor del av auren som overlever sjøopphald har skadar forårsaka av lakselus. Gjøvik har imidlertid misforstått det aller meste av arbeidet og rekneøvingane hans blir difor meiningslause.

Publisert: 17.11.2015 - Oppdatert: 18.11.2015
Norsk akvakulturanlegg

Alle får taletid

Alle er velkomne til å delta på det åpne dialogmøtet som Mattilsynet arrangerer i samarbeid med og på Havforskningsinstituttet 25. november, og alle interessenter har fått 10 minutter til innledning før debatten.

Publisert: 11.11.2015
Groenlandssel_i_vannet.jpg

Mye torsk i Barentshavet er effektiv slankekur for sel og hval

Kronikk, forskning.no 11.11.15: Grønlandsselen og vågehvalen i Barentshavet har blitt tynnere, samtidig som torskebestanden har vokst til rekordnivå. Blir sel og hval utkonkurrert av torsken i kampen om mat? Og hva skjer når det samlede mattilbudet blir ytterligere redusert?

Publisert: 10.11.2015 - Oppdatert: 13.11.2015
Moden laks

Genetisk styring kan hindre kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Pubertetsgenet hos laks er identifisert. Oppdagelsen kan brukes til presis og effektiv avl av laks som modner sent. Slik avl kan erstatte lysstyring og andre metoder som er brukt så langt for å hindre tidlig kjønnsmodning.  

Publisert: 10.11.2015 - Oppdatert: 30.11.2015
Oppdrettsanlegg

Dialog om akvakultur: møtet strømmes

Debatten om akvakulturnæringen, dens framtid og utfordringer opptar mange. Mattilsynet og Havforskningsinstituttet inviterer nå alle aktører og interesserte til åpent dialogmøte om temaet.

Publisert: 10.11.2015
Gugge_pa_HH1.jpg

Rødt slim er trolig ribbemaneter

Havforskerne Tone Falkenhaug og Jan Helge Fosså tror det er oppblomstring av ribbemaneter som har ført til problemer for fiskere i Nord-Troms. I hele høst har fiskerne vært plaga med at fiskeredskaper og tauverk har blitt dekka av et rød- og rosaaktig belegg.

Publisert: 06.11.2015
Illustrasjonsfoto Barentshavet

Barentshavet er fortsatt varmt

Årets økosystemtokt viser at Barentshavet fortsatt er varmt. Temperaturene ligger litt over langtidsgjennomsnittet. Økosystemtoktet er det eneste toktet som dekker hele Barentshavet og overvåker storskalaendringer i klimaet. I tillegg til overvåkning av marine ressurser, gjennomføres det kartlegging av miljøparametrer (temperatur og saltholdighet).

Publisert: 03.11.2015
Notkast

Snurper sammen kunnskap om pelagisk fiske

Forskning innen pelagisk fiskeri skjer i mange små prosjekter som det er god sammenheng mellom. På et seminar for den pelagiske flåten på Flesland 15. desember samles og presenteres denne kunnskapen. Nå er seminarprogrammet klart.

Publisert: 03.11.2015 - Oppdatert: 17.06.2019
Amerikansk hummer

Har funnet flere amerikanske hummere

DNA-analyser bekrefter at det i høst er fanget to amerikanske hummere langs kysten. Denne arten er uønsket i Norge. Ekstra bekymringsfullt er det at den ene hummeren har befruktede egg, og analysene viser at en lokal europeisk hummer er faren. Eggene vil dermed utvikle seg til hybridhummer. I tillegg til genetisk påvirkning, kan amerikansk hummer spre sykdom.