Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsfoto Barentshavet
Årets økosystemtokt viser at Barentshavet fortsatt er varmt.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet er fortsatt varmt

Årets økosystemtokt viser at Barentshavet fortsatt er varmt. Temperaturene ligger litt over langtidsgjennomsnittet. Økosystemtoktet er det eneste toktet som dekker hele Barentshavet og overvåker storskalaendringer i klimaet. I tillegg til overvåkning av marine ressurser, gjennomføres det kartlegging av miljøparametrer (temperatur og saltholdighet).

Isforholdene i september 2015 var omtrent de samme som de foregående årene, unntatt 2014. Da var det isdekke i nordlige Barentshavet. I september 2015 var  Barentshavet isfritt og iskanten lå på mellom 81 og 82 ° N.

Størstedelen av Barentshavet var fra 0,6 til 1,4°C varmere i 2015 når man sammenligner alle dyp med langtidsmiddelverdien. Bare områdene like sør og øst for Svalbard hadde lavere temperaturer (avvik på -0,1 til -0,3°C) når en sammenligner med den langsiktige middelverdien. De største forskjellene ble observert i overflaten (se venstre figur nedenfor).

 

temp0_2015.jpg

Temperaturavvik ved overflaten i Barentshavet (røde felter viser områder med varmere vann, mens de blå er kaldere vannmasser.

 

Mye av det samme bildet er tydelig når man sammenligner temperaturene fra 2015 med 2014. Sammenlignet med 2014, var temperaturene 0,4 til 1,1 °C høyere i det meste av Barentshavet (75% av arealet). Det ble observert spesielt høye temperaturer på overflaten i det nordøstlige Barentshavet (se høyre figur ovenfor). Sør og øst for Svalbard og sørøst i Barentshavet var overflatetemperaturene vesentlig lavere i år enn i fjor. Den generelle oppvarmingen fra 2014 til 2015 er også tydelig i de dypere vannmassene (fra 50 meters dyp og til bunnen), noe som resulterer i mindre områder med kaldt vann (under 0 °C) i 2015 sammenlignet med året før.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet