Hopp til hovedteksten
Norsk akvakulturanlegg
Fra et oppdrettsanlegg utenfor Frøya.
Utskriftsvennlig versjon

Alle får taletid

Alle er velkomne til å delta på det åpne dialogmøtet som Mattilsynet arrangerer i samarbeid med og på Havforskningsinstituttet 25. november, og alle interessenter har fått 10 minutter til innledning før debatten.

Som i debatter ellers er det åpent for alle å ta ordet og fremme sine meninger. Det er satt av rikelig med tid til å debattere, to timer inkludert innledninger. Vi åpner for å fortsette diskusjonen etter at møtet formelt er slutt. Det er satt av 1/2 time til gjennomgang av lakselusmodellen. Det mener vi er nødvendig for å få ryddet bort eventuelle misforståelser.
 
Jan Arve Gjøvik tok kontakt umiddelbart etter at vi hadde annonsert møtet og ba om å få holde innledning. NSL kom noen dager senere og ba om å få ordet – og sa at Gjøvik skulle snakke på deres vegne. Derfor har NSL i programmet blitt tildelt samme tid som andre aktører. Da programmet ble lagt ut, takket Gjøvik nei til invitasjonen. Vi går ut fra at NSL kommer og deltar i debatten slik de ba om å få gjøre.
 
Vi tror ikke at alle går fra et slikt møte som “venner og vel forlikte”, men vi er sikre på at det styrker dialogen å møtes og bryne meninger “face to face". Vi diskuterer gjerne. Det håper vi Gjøvik og NSL også gjør.