Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 21.12.2015
Indonesia

Norsk modell i indonesiske farvann

Partikkelspredningsmodellen som brukes i norske oppdrettsfjorder, er også demonstrert i indonesiske farvann.  

Publisert: 18.12.2015
Oppdrettsanlegg

Anbefaler 11 produksjonsområder

Etter å ha gått grundig gjennom tilgjengelig kunnskap om lakselus og forhold som påvirker spredningen av den, konkluderer Havforskningsinstituttet med at det bør opprettes 11 produksjonsområder for akvakultur. Dersom det blir flere områder vil det føre til større utveksling av lakseluslarver mellom områdene, mens færre og større områder kan gi stor intern variasjon i lakselusforholdene.

Publisert: 18.12.2015 - Oppdatert: 29.01.2016
Skolest

På bunnen av Sognefjorden

Små krepsdyr som svermer over hull som andre dyr har gravd er en av flere helt spesielle observasjoner som er gjort i Sognefjorden i høst. Ingen vet hvorfor de gjør dette. Forskerne observerte også et 90 cm langt og til nå ukjent spøkelsesaktige dyr på 800 meters dyp.

Publisert: 11.12.2015
Havklima

Miljøtilstanden i verdenshavene

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 11.12.15: De globale miljøtoppmøtene som holdes hvert tiår har alltid hav som et sentralt tema. Rio-møtet i 1992, f.eks., satte for alvor overfiske på dagsordenen og ga støtet til FN-avtalen om fiske (1995). Toppmøtet i Johannesburg i 2002 foreslo blant annet at en regelmessig gjennomgang av miljøtilstanden i verdenshavene i FN-regi.

Publisert: 09.12.2015
Sjotre og blomkalkoraller pa grus av Lophelia

Ny bok fra MAREANO

I anledning bunnkartleggingsprogrammet MAREANO sitt 10-årsjubileum er det gitt ut en ny bok om resultatene fra bunnkartleggingen. Boken er på engelsk og er en utvidet og oppdatert versjon av den norske boken fra 2010.

Publisert: 08.12.2015 - Oppdatert: 09.12.2015
Moden laks

32 millionar kroner til forsking på laks, torsk og teknologi

Havforskingsinstituttet har fått nærare 18 millionar kroner til forsking på oppdrettslaks, og 7,5 millionar til ein Barentshav-studie som ser nærare på torsken og byttedyra han til ei kvar tid har på menyen. Det er også løyvd 7,5 millionar til ein stor akustikkstudie, som utviklar berekraftig fangsteknologi til dei pelagiske fiskeria.

Publisert: 01.12.2015 - Oppdatert: 09.12.2015
Forsøk med teine

Vellykket fiskerisamarbeid med Mauritius

En ny fiskerilov har plassert Mauritius fremst i kampen mot internasjonalt ulovlig fiske i regionen. Den nye loven er et av flere konkrete resultat av et langvarig fiskerisamarbeid mellom Mauritius og Norge. 

Publisert: 23.12.2015 - Oppdatert: 04.01.2016
Torsk

Sulter på dypet i sommervarme fjorder

Fjordtorsk vil helst inn på grunne områder nattestid for å jakte på småfisk og krepsdyr. Foretrukne jaktmarker er gjerne bløtbunn med ålegressenger og hardbunn med tang og tare. Men når overflatevannet blir varmet opp i fjorder om sommeren kan det rett og slett bli for hett for torsken. Da må den bare vente i dypet, ”på diett” til høsten kommer med kjøligere vær og vann.