Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 29.05.2015
Sild

Jevnt bedre for nordsjøsilda

I flere år har bestanden av nordsjøsild vært inne i en fase med lav produktivitet. Nå går det imidlertid noe bedre med silda. Gytebestandestimatet har økt med 300 000 tonn og kvoteanbefalingen for 2016 er knapt 90 000 tonn høyere enn rådet for inneværende år. 
Publisert: 28.05.2015 - Oppdatert: 26.06.2015
Havforskningsinstituttet Bergen

Havforskningsinstituttet søker ny direktør

Stillingen som direktør for Havforskningsinstituttet er nå lyst ut. Direktøren ansettes på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode. Søknadsfristen er forlenget til 28. august 2015.

Publisert: 27.05.2015
Testing av overvåkningsutstyr

Betydelig oppskriving av nordaustarktisk hyse

Ein ny og betre bestandsmodell har ført til at gytebestanden for nordaustarktisk hyse er oppjustert til det dobbelte. 

Publisert: 22.05.2015
Smolt med lakselus.

Har starta overvakinga av lakselus

I år skal talet på lakselus på ville bestandar av laks, sjøaure og sjørøye overvakast frå Porsanger i nord til Tvedestrand i sør. I sør er feltarbeidet alt i gang, mellom anna er det sett ut små vaktbur med laksesmolt i Hardangerfjorden. I Nord-Noreg startar feltarbeidet noko seinare på grunn av lågare temperaturar og dermed seinare lakseutvandring enn i sør. Feltarbeidet held fram til august/september.

Publisert: 21.05.2015
Referansegruppa

Fiskarar og forskarar lærer av kvarandre

Forskingsdirektør Harald Loeng rosa fiskerirepresentantane for konstruktive forslag til organisering og prioritering av ressursforskinga på Havforskingsinstituttet: – Vi har fått mange verdifulle innspel som vi tar med oss vidare, oppsummerte han.

Publisert: 20.05.2015
Snoekrabbe_i_kar.jpg

Snøkrabben spiser den maten fisken ikke finner

Kronikk på forskning.no, 20.05.15.: Snøkrabben er nykommer i Barentshavet. Foreløpig vet vi ikke hvordan den vil påvirke økosystemet. Er den skurk eller nyttig mellommann? spør tre havforskere i denne kronikken.

Publisert: 19.05.2015 - Oppdatert: 27.05.2015
Maria_Raul_og_Michaela.jpg

Klimaendringene presser fisken nordover

Kronikk i Aftenposten Viten, 19.05.15.: En ny studie viser at fiskesamfunn i Barentshavet flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.

Publisert: 18.05.2015 - Oppdatert: 28.05.2015
Raudåte

Varmere og renere i Nordsjøen og Skagerrak

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak, ikke bare i overflaten men gjennom hele vannsøylen. De fleste fiskeslagene i havområdet er i bra stand, mens sjøfuglbestandene blir mindre. Den største endringen ser vi i dyreplanktonsamfunnet hvor raudåta (Calanus finmarchicus) viker plass for den mindre næringsrike Calanus helgolandicus. Det er en endring som kan påvirke store deler av økosystemet.

Publisert: 18.05.2015
Nepstad og Miranda

Viktig samarbeidsavtale med Portugal

Tore Nepstad, Havforskingsinstituttet, og Miguel Miranda, president for IPMA, det portugisiske hav- og luftforskingsinstituttet, signerte ei ny og omfattande samarbeidsavtale 5. mai. Signeringen var eit av høgdepunkta under den portugisiske president Aníbal Cavaco Silva sitt offisielle besøk i Noreg, der han mellom anna besøkte Havforskingsinstituttet sin forskingsstasjon i Austevoll.

Publisert: 13.05.2015
Smoltfella i Guddalselva.

Tidsseriane frå Guddalselva opnar for ny forsking

Havforskingsinstituttet sin feltstasjon i Guddalselva er truleg den einaste lokaliteten i Noreg der praktisk tala kvar einaste smolt må innom og ”helsa på” forskarane for å avleggja DNA-prøve og alle vitale mål. I desse dagar er det svært travelt på stasjonen.

Publisert: 12.05.2015
Alf_Haakon_Elisabeth_og_Tore.jpg

En gledens dag

Regjeringa foreslår at det bevilges 25 millioner kroner til oppstart av andre byggetrinn i Framsenteret i Tromsø.

– Dette er en gledens dag, sier administrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet.

Publisert: 12.05.2015
Sjotre og blomkalkoraller pa grus av Lophelia

Har vurdert vernet av norske korallrev

Alle korallrev i Noreg har eit generelt vern som gjer at det er forbode å øydeleggje dei. I tillegg har enkelte korallområde eit særskilt vern som inneber at det ikkje er lov å drive botntråling der. Dei siste åra er det kartlagt fleire nye rev, og no har Havforskingsinstituttet mellom anna vurdert om nokon av desse bør få særskilt vern.

Publisert: 08.05.2015
Sjølilje

Bunnkartlegging 2015

I år skal bunnkartleggingsprogrammet MAREANO gjennomføre dybdekartlegging i gjenværende områder ved Stadhavet og Aktivneset, henholdsvis sør for, og vest for Mørebanken, og langs en transekttrasé fra Bjørnøyrenna til Kong Karls land og videre nordover langs delelinjen mot Russland.

Publisert: 05.05.2015
Oljevern

Dispergeringsmidler brukt etter oljesøl gir ikke økte skader hos fisk

Ny forskning tyder på at bruk av dispergeringsmidler ikke gir økt effekt av oljesøl på tidlige stadier av fisk på norsk sokkel.

Publisert: 04.05.2015
Fargerike kaldtvannskoraller

Hvem skal passe på havbunnen?

FNs matvareorganisasjon samler denne uken havforskere, forvaltere og miljøvernere fra hele verden i Arendal for å diskutere bunnfiskeri i storhavet og beskyttelse av sårbart dyreliv.

Publisert: 07.05.2015
Kysttorsk i Tvedestrandsfjorden

Diskuterer nye regler for kysttorsk i sør

Er det et behov for styrkede forvaltningsråd for kysttorsk i Sør-Norge? Det var hovedtemaet på arbeidsmøtet mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet  i Flødevigen denne uka.

Publisert: 15.05.2015
Lakselus

Enige om det prinsipielle i Stortingsmeldingen om vekst i havbruk

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har hatt et faglig møte for å avklare hva vi er enige om i Stortingsmeldingen. Her kan du lese hva som kom ut av møtet.

Last ned: