Hopp til hovedteksten
Sild
Foto: Anne Kristin Jøranlid, Veterinærinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Jevnt bedre for nordsjøsilda

I flere år har bestanden av nordsjøsild vært inne i en fase med lav produktivitet. Nå går det imidlertid noe bedre med silda. Gytebestandestimatet har økt med 300 000 tonn og kvoteanbefalingen for 2016 er knapt 90 000 tonn høyere enn rådet for inneværende år. 
Det internasjonale råd for havforskning (ICES)  mener bestanden av høstgytende nordsjøsild har full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig. 
 
Kvoterådet for 2016 er nå klart for nordsjøsilda. Det er på vel 518 000 tonn. Anbefalingen for 2015 var på knapt 430 000 tonn, mens avtalt kvote for inneværende år ble 445 000 tonn. 
 
 

Fakta om nordsjøsild

Latinsk navn: Clupea harengus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Familie: Clupeidae
Maks størrelse: Sjelden større enn 25
cm og 0,4 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og
Kattegat
Hovedgyteområde: Nordvestlige
Nordsjøen (Shetland)
Gyteperiode: Fra august til februar
Føde: Dyreplankton
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim allerede
når den er 3–4 cm lang
 

Nordsjøsild

Les hele rådet