Hopp til hovedteksten
Havforskningsinstituttet Bergen
Foto: Harald Tørresen
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet søker ny direktør

Havforskningsinstituttet ivaretar viktige samfunnsoppgaver og er en ledende leverandør av kunnskap og råd for bærekraftig forvaltning av ressurser og miljø i de marine økosystemene. Instituttet samler, forvalter og tilgjengeliggjør data om hav og kystområder, driver internasjonalt ledende forskning og leverer forskningsbaserte råd og tjenester til myndigheter, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Instituttet har en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål.

Vi søker en tydelig og samlende leder med evne til å engasjere, motivere og involvere instituttets medarbeidere. Dette innebærer å sørge for god og nødvendig utvikling av organisasjonen, der evnen til å tenke langsiktig, tverrfaglig og helhetlig vil være viktig.

Direktøren skal bidra til å styrke og profilere instituttets posisjon som toneangivende aktør og samarbeidspartner i havforskningen nasjonalt og internasjonalt, sikre at virksomheten opprettholder faglig kvalitet samt bidra til stabil finansiering og gode rammevilkår.

Søkere må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på PhD-nivå, og gjerne innenfor ett av instituttets virksomhetsområder. Det kreves solid erfaring fra ledelse i større kunnskapsorganisasjoner og god innsikt i forskningssektoren. Rollen som direktør er utadrettet og forutsetter gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

Direktøren ansettes på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode. Lønn innenfor statens lederlønnsordning.

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Heidi Dybesland eller Geir Fottland på tlf. 22 06 87 00. Søknad og CV registreres snarest mulig og senest innen 28. august 2015 på www.iscogroup.no.

Kontakt: