Hopp til hovedteksten
Lakselus
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Enige om det prinsipielle i Stortingsmeldingen om vekst i havbruk

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har hatt et faglig møte for å avklare hva vi er enige om i Stortingsmeldingen. Her kan du lese hva som kom ut av møtet.

Flere medieoppslag etter Næringskomiteens høring i Stortinget kan gi inntrykk av at vi står langt fra hverandre på det forskningsfaglige. Vi stiller oss begge bak det prinsipielle systemet som foreslås i Stortingsmeldingen med varslingsindikator (basert på data fra oppdrett) og påfølgende verifisering i miljø (basert på lusetall på villfisk), for å si noe om tilstanden i området.

Les mer her.

Enige om det prinsipielle i Stortingsmeldingen om vekst i havbruk