Hopp til hovedteksten
Kysttorsk i Tvedestrandsfjorden
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Diskuterer nye regler for kysttorsk i sør

Er det et behov for styrkede forvaltningsråd for kysttorsk i Sør-Norge? Det var hovedtemaet på arbeidsmøtet mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet  i Flødevigen denne uka.

Vi hører stadig oftere saker i media om torsken som uteblir i fangstene, særlig i Oslofjord-regionen. Havforskningsinstituttets egne undersøkelser viser også historisk sett en kraftig nedgang i torskefisk i dette området. Spørsmålet som ble diskutert denne uka var om det er god nok forvaltning av torsken, sør for 62. breddegrad? På møtet ble de nyeste forskningsdata presentert for Fiskeridirektoratet.

 

Torsk
Foto: Paulsen, Havforskningsinstituttet


Det er også en hovedutfordring at kysttorsken sør for 62. breddegrad ikke behandles i ICES, det internasjonale forum for fastsetting av kvoter. Dermed kommer det ikke noe internasjonalt forvaltningsråd til norske myndigheter. Dette er noe vi i Havforskningsinstituttet bør kunne bidra til.

Veien videre
Fiskeridirektoratet ønsker en ny gjennomgang av bestandssituasjonen i det aktuelle området og dette er årsaken til at forskere og forvaltningen møttes i Flødevigen for å diskutere saken. Om diskusjonene vil føre til nye regler avgjøres av Fiskeridirektoratet på et senere tidspunkt.

Møtet på stasjonen i Flødevigen
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Fakta om kysttorsk sør for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Beiter i fjorder og kystområder. Gyter i fjord- og kystbassenger. Vokser opp i strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg
Føde: Krepsdyr, skjell og fisk

Kysttorsk sør for 62ºN