Hopp til hovedteksten
Observasjonsplattform
Tegning som viser oppsettet av observasjonsplattformen som er i drift.
Foto: LoVe
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsrådet gir 60 millioner kroner til LoVe

Forskningsrådet har tildelt Havforskningsinstituttet 60 millioner kroner til havobservatoriet LoVe utenfor Lofoten og Vesterålen. I tillegg er instituttet med på to andre prosjekter som til sammen får 110 millioner kroner.  
- LoVe har vært i drift i to år og produsert vitenskapelige overraskelser på rekke og rad, sier forsker og prosjektleder Olav Rune Godø.
 
LoVe står for Lofoten–Vesterålen Cabled Observatory. Det startet i 2013 med at Statoil og Havforskningsinstituttet satte ut den første observasjonsplattformen - eller noden - på et korallrev ved Hovden utenfor Bø i Vesterålen. Kontinuerlige strømmålinger og ekkolodd-observasjoner  av hele vannsøylen og bilder av korallene sendes fra denne plattformen via kabel inn til land og er tilgjengelig direkte på internett.
 
Når nå Forskingsrådet støtter prosjektet, er det klart for en betydelig utvidelse av prosjektet med blant annet flere observasjonsplattformer som skal overvåke den relativt smale kontinentalsokkelen i dette området og helt ned til 2000 meters dyp.
 
- Med denne bevilgningen kan vi etablere et observasjonssystem som gjør at slik ny kunnskap kan settes inn i en større sammenheng. Vi vil nå kunne overvåke vannmassene som passerer Lofoten. De varme vannmassene fører rekrutterende fiskeårsklasser til det kalde og "fattige" Barentshavet. Tilsvarende kan vi beregne mengde og sammensetning av de store vandringene av fisk som passerer LoVe på vei til gyteområdene, sier Godø.
 
Bilde fra LoVe klokken 14 fredag 26, juni 2015
Korallbilde fra LoVe klokken 14. fredag 26, juni 2015.Foto: LoVe

Viktige bidrag

-  LoVe representerer en ny måte å overvåke økosystemer på som ligger inne i Havforskningsinstituttets planer for framtidens overvåkningssystem. Dette vil gi oss tilgang til en ny type data som forhåpentligvis vil gi viktige bidrag innen områder som oseanografi, marin økologi og geovitenskap og kunnskap om fiskebestandene, sier administrerende direktør Tore Nepstad.
 
- Gjennom bygging av et havobservatorium blir vi bedre rustet til å forstå havets kompleksitet og til å utnytte mulighetene som ligger utenfor vår langstrakte kyst, fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 
 
I LoVe deltar også Forsvarets forskningsinstitutt, Uni Research, Universitetet i Bergen, Statoil, Norges Fiskarlag, Universitetet i Tromsø, Sintef IKT, Christian Michelsen Research AS, NCE Subsea og Jacobs University Bremen. 

Deltar i to andre prosjekter 

Forskningsrådet har tildelt til sammen 1,3 milliarder kroner til laboratorier og vitenskapelig utstyr. Dette er en rekordstor tildeling av midler til forskningsinfrastruktur og en betydelig satsing på forskning for fremtidens arbeidsplasser, melder Forskningsrådet. 
 
De to andre prosjektene som Havforskningsinstituttet er med på, er Norwegian Scientific Data Network (NSDN), ledet av Meteorologisk institutt som har fått 20 millioner kroner. Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC) er det andre. Dette prosjektet ledes av UNI Research og mottar 90 milloner kroner fra Forskningsrådet. 
 
I LoVe og NSDN har Norsk marint datasenter (NMDC) hos Havforskningsinstituttet en viktig rolle som dataforvalter sammen med forskningsinfrastrukturen NorStore.
 

Nettsidene til LoVe: