Hopp til hovedteksten
Steiner og mudderbunn
Spredte steiner på mudderbunnsflatene gir forankring for en rekke arter som trives på hard bunn.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet – høy produksjon og rike dyresamfunn

Toktdagbok: Til tross for store mengder marin snø og et gelélignende lag på bunnen, yrer det av liv på og i bunnen i den sentrale delen av Barentshavet, der MAREANO nå tar prøver og kjører videolinjer. Étt døgns værhindring med stiv kuling til tross, vi er i rute.

Den tidligere omtalte snøstormen på havbunnen, som trolig skyldes høy algeproduksjon nær overflaten, har ikke hindret MAREANOs prøvetaking vesentlig. Riktignok har tre videolinjer hittil blitt avbrutt på grunn av "marin snø" og null sikt ved bunnen, men til gjengjeld har dette gitt oss en solid dokumentasjon av effekten dette kan ha på bunnen. Videoobservasjonene viser høy forekomst av marin snø øst og nord i det området som nå kartlegges, mens en håndfull lokaliteter i sørvest og vest har vært nærmest snøfrie.

Imidlertid har været vært en større utfordring enn "snøfallet" ved at ett døgn med stiv kuling førte til stans i prøvetakingen. Bølger større enn fire meter er risikofylt for den kostbare videoriggen Chimeara, der den trekkes med 0,7 knops fart bak båten svevende 1-2 meter over bunnen. Store bølger kan føre til ukontrollerte krasj mot bunnen, noe vi prøver å unngå.

Kart

Stasjoner undersøkt til og med 14. juni.

Foto: MAREANO


Etter den ufrivillige hvilen kom arbeidet i gang igjen fredag kveld, til en skyfri og solrik natt, dog med kun fire kalde varmegrader. Men så må vi ikke glemme at vi er på breddegrad med Bjørnøya, og så langt øst vi kan komme på norsk sokkel.

Mudderflatene i sentrale deler av Barentshavet er enorme og preger mye av prøvetakingen. Kompakt blåleire skjuler seg rett under det tynne laget av organisk materiale. Den er klebrig og seig, og er tidkrevende å skylle gjennom våre 1 mm sikter på en skånsom måte for å sikre god kvalitet på dyrene vi samler inn med grabb. Dette er en utfordring da de fleste bunndyr i hovedsak lever i de øverste lag av bunnsedimentet. Bomtrålen som er konstruert for å samle inn større bunndyr som lever oppe på bunnsedimentene, leverer rike og fine prøver. Nettposen kommer opp med en mengde dyr som vi sjelden ser i så stort antall andre steder. På noen lokaliteter dominerer amphipoder som lever i rør av leire som de bygger.