Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 29.07.2015 - Oppdatert: 30.07.2015
Makrelltoktet

Makrelltoktet i bilder

Da makrelltoktet startet 1. juli var Merete Kvalsund en av toktdeltakerne som gikk om bord på "Eros". I løpet av toktet har hun lagt ut bilder på Havforskningsinstituttets facebooksider som viser glimt fra arbeidet og livet på båten. Her kommer bildene også på nettsidene for de som ikke følger oss på Facebook.

Publisert: 28.07.2015 - Oppdatert: 29.07.2015
Elevundersøkelser

Unge forskere har sett på livet i fjæra

Målinger av vannets saltinnhold og temperatur, hvor store anemoner kan bli, kjønnsfordelingen blant krabber, hva spiser krabbene og registreringer av eremittkreps. Dette var noen av problemstillingene 6. klassingene ved Mathopen skole i Bergen tok for seg da de undersøkte livet i fjæra ved Håkonshella i vår. Nå er rapporten deres klar. 
Publisert: 27.07.2015 - Oppdatert: 28.07.2015
Makrell1

Avslutter den norske delen av makrell- og økosystemtoktet

De to norske båtene er ferdig med sin del av oppdraget, mens kartleggingen ennå pågår i islandsk og grønlandsk farvann. Toktlederne Leif Nøttestad og Kjell Rong Utne trekker ingen endelige konklusjoner, men i denne oppsummeringen tar de for seg foreløpige resultater og gjør noen refleksjoner. Førsteinntrykket er noe lavere makrellfangster i det norske dekningsområdet enn tidligere.

Publisert: 01.01.2015 - Oppdatert: 22.07.2015
Mye tau og kjetting

Statusrapport fra makrell- og økosystemtokt i Norskehavet

På ekkoloddene observerer vi generelt lite makrell og norsk vårgytende sild, men i trålfangstene er det nettopp disse artene som dominerer. Toktlederne Leif Nøttestad og Kjell Rong Utne har skrevet denne oppdateringen etter tre uker på kombinert makrell- og økosystemtokt i Norskehavet.
 
Publisert: 17.07.2015
Hav m is.jpg

En milepæl i Polhavet

Kronikk i Nordlys 17.07.15: Torsdag 16. juli undertegnet representanter for de fem kyststatene i Polhavet en erklæring om bekjempelse av uregulert fiske i internasjonale havområder i Polhavet. Erklæringen er et viktig steg fremover i utviklingen av forvaltningsordninger i Arktis og er også et bidrag til det globale arbeidet for å begrense uregulert fiske.

Publisert: 14.07.2015
Krillteam

Utvikler basis for bærekraftig krillforvaltning i Sørishavet

Det finnes enorme mengder antarktisk krill (Euphausia superba) i Sørishavet og det er gode muligheter for å kunne fiske enda mer krill enn i dag. Men for å kunne forvalte bestanden forsvarlig, er det viktig å vite den totale dødeligheten som påføres av fiskeriet slik at forvaltningsorganene kan sette bærekraftige kvoter. 
Publisert: 10.07.2015
Figur 4. Hyse som svømmer over skjellgrus.

Oppjustering av hyserådet for 2016

For ein månad sidan auka Noreg og Russland hysekvoten for inneverande år frå 178 500 til 223 000 tonn. Noko merkeleg fører dette til at kvoterådet for neste år går opp. 
Publisert: 08.07.2015 - Oppdatert: 24.07.2015
Prøvetokt i Det indiske hav

Prøvetokt med plastfokus i Det indiske hav

I 21 dager deltar forskere fra ulike land på et prøvetokt med forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” før det andre internasjonale tokt i Det indiske hav (IIOE-2). Forsøpling av havet med et særlig fokus på plast, er et av hovedområdene man skal ta for seg på toktet.

Last ned:
Publisert: 06.07.2015 - Oppdatert: 07.07.2015
Yachten Eclipse på Sandviksflaket

Sild i alle overflatehal

25. juni kom vi om bord i "Johan Hjort", ti forskere, teknikere og instrumentfolk fra Havforskningsinstituttet og en gjest fra Odessa Center of Southern Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, Ukraina, for å gjennomføre årets økosystemtokt i Nordsjøen. Toktet kombinerer tre ulike survey for kartlegging av fisk, samt Utsira–Start point-snittet.

Publisert: 06.07.2015
Tråling på "Eros"

Årets makrelltokt har startet

Det er sommer og klart for den årlige kartleggingen av makrellbestandens utbredelse. I alt fem fartøy fra tre land skal være på sjøen i omtrent en måned hver. Også makrellen liker varmt vann og sprer seg utover store områder ganske nært overflaten. Det byr på utfordringer for forskerne som skal måle bestanden.
Publisert: 03.07.2015
Skal i dyphavet

”Ægir” filmer fra 6000 meters dyp

Ny fjernstyrt miniubåt på ”G.O. Sars” skal skaffe forskerne prøver, bilder og video fra verdens dypeste hav.

Publisert: 01.07.2015 - Oppdatert: 02.07.2015

Oppsummerer arbeidet med forvaltningsplanene

Forvaltningsplanene skal sikre klare rammebetingelser for forvaltning og bruk av de norske havområdene. Nå har bidragsyterne til det vitenskaplige grunnlaget gjort opp status for det første tiåret med forvaltningsplanarbeid.