Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 27.02.2015
Sild

Utsetter publisering av rapport fra gytetokt for NVG-sild

Etter flere års pause gjenopptok Havforskningsinstituttet i år gytetoket på norsk vårgytende sild (NVG-sild) . Etter planen skulle toktrapporten publiseres i dag, fredag 27. februar. Denne publiseringen er nå utsatt til 3. mars
Publisert: 26.02.2015
Full kontroll

Direkte video fra Barentshavets bunn

Det er mange trålrelaterte innovasjoner som skal testes når senter for miljøvennlig fangst, CRISP, skal på tokt med forskningsfartøyet ”G.O. Sars” fra 1. til 10. mars. Da brukes videokamera for å finne ut hvor godt innovasjonene fungerer. Går alt etter planen, blir det også direktesending på internett fra tråling på Barentshavets bunn.
Publisert: 24.02.2015
Moete_om_bunndatabase.jpg

Vil ha internasjonal database for bunnorganismer

Det tyske Alfred Wegener-instituttet ønsker å bygge opp en felles database for bunnorganismer i arktiske strøk. Havforskningsinstituttet er blant de inviterte institusjonene.

Publisert: 23.02.2015
Isfjell rundt Sør-Orknøyane, der Havforskingsinstituttet har vore på krilltokt.

Pionerforsøk i Sørishavet – Gode overlevingstal for antarktisk krill som passerer trålen

Kva skjer med krill som slepp ut gjennom trålmaskene? Blir han skada og spist av andre eller klarar krillen seg når har er tilbake i havet? Førebels resultat frå eit akvarieforsøk i Antarktis viser at krillen ser ut til å tole påkjenninga. Det kan skuldast det robuste skalet, men også at krillen er langt meir rørleg enn tidlegare antatt.   

Publisert: 20.02.2015
Laks i stim

Mindre lus når laksen står tett

Mye fisk på lite plass – vanligvis blir det sett på som negativt for velferden til oppdrettsfisken. Men nå viser det seg at høy tetthet fører til at laksen får mindre lus.

Publisert: 17.02.2015
Einar Svendsen

Einar Svendsen ny direktør i IMBER

Oseanograf og tidligere forskningsdirektør Einar Svendsen er ansatt som direktør ved IMBERs internasjonale prosjektontor. 

Publisert: 17.02.2015
Gytetoktavslutning1

Tidenes beste gytetokt

Toktdagbok: Gytetoktet ble avsluttet i Tromsø i helgen. De tre båtene som deltok fant sild fra Ålesund i sør til Malangsgrunnen i nord. Dette er antagelig den beste dekningen i tid og rom som noen gang er gjennomført under sildas gytevandring. 
Publisert: 16.02.2015 - Oppdatert: 17.02.2015
Larveutvikling

Marine fiskelarver vokser raskere med hoppekreps som fôr

Ny forskning viser at fôr og temperatur har mye å si for hvordan marine fiskelarver utvikler seg. Torskelarver som spiser det naturlig forekommende dyreplanktonet hoppekreps (copepoder) vokser mye raskere enn de som får hjuldyr og saltkreps.

Publisert: 13.02.2015 - Oppdatert: 16.02.2015
Makrell

ICES råd til ny forvaltningsplan for makrell i Nordøst-Atlanteren

ICES har revidert forvaltningsplanen for makrell i Nordøst-Atlanteren. Revisjonen er gjort etter at Norge, EU og Færøyene bad om en evaluering av den flerårige forvaltningsplanen. I sitt svar tilrår ICES at fiskedødligheten som gir maksimal vedvarende fangst blir redusert fra 0.25 til 0.22. Det vil si et lavere uttak fra bestanden.

Publisert: 12.02.2015
Sjøsprøyt

Størrelsen teller – i hvert fall for silda!

Toktdagbok: Det er vitenskapelig bevist at størrelsen teller, i hvert fall når det gjelder sild. Den aller største, feiteste, blankeste og fineste oppnår høyest gytesuksess. Ungsilda, derimot, fomler langt mer både med å bli gyteklar og å finne riktig gyteplass.
Publisert: 11.02.2015
Hector2

Måler sildemengde med fiskerisonar

Toktdagbok: Toktdeltaker Héctor Peña er blant Havforskningsinstituttets eksperter på bruk av data fra fiskerisonarer. Han utvikler metodikk slik at fiskerisonarer skal kunne stå sentralt i fremtidens overvåkning og mengdeestimering av pelagisk fisk.

Publisert: 11.02.2015
Forskarar på kanten

Livet på kanten

Toktdagbok: Overskrifta siktar ikkje til iskanten, denne gongen. Sjølv om det også kunne vore aktuelt; vi har hatt isklumpar rundt oss og lufttemperaturen er nett no minus 13,5 grader Celsius.

Publisert: 10.02.2015
Nybo

Resultater midtveis i gytetoktet

Toktdagbok: Etter at halve gytetoktet på norsk vårgytende sild er gjennomført, har de tre båtene registrert sild over et stort område. Det ser positivt ut så langt etter foreløpige analyser av utbredelse, tettheter og aldersfordeling.

Publisert: 09.02.2015 - Oppdatert: 10.02.2015
Møljegyting

Stormen Ole og møljegyting

Toktdagbok: Gytetoktet er no i gang att etter at stormen Ole sette ein stoppar for aktiviteten. Då kan det passa med litt info om silda og det ho eigentleg er på kysten for å gjennomføra, nemleg gyting!

Publisert: 06.02.2015
Parasitt.jpg

Påvirker parasitter skreiens vandring til Lofoten?

Toktdagbok: Dette er et av spørsmålene som Per Arneberg (Havforskninga), Willy Hemmingsen (Universitetet i Tromsø) og Ken MacKenzie (Universitetet i Aberdeen) skal forsøke å finne svar på under årets vintertokt på "Johan Hjort". Forskerne skal være med om bord som en del av det store TIBIA-prosjektet som studerer trofiske interaksjoner i Barentshavet. Seinere skal de følge opp arbeidet under skreitoktet i mars/april.

Publisert: 06.02.2015
Kurskart

- Dere må jo legge kursen der det er mest fisk!

Toktdagbok: Skal mengdeundersøkelser være representative, går det ikke bare å gjøre undersøker der fisken er. I denne toktdagboken tar vi for oss hvordan toktkursene planlegges når man skal undersøke mengden av fisk i havet.
Publisert: 05.02.2015
Kalibreringskuler

Kalibrering av ekkolodd og sonarar

Toktdagbok: Havforskingsinstituttet tek no opp att gytetoktet på norsk vårgytande sild (NVG-sild). Tre fiskebåtar er på vei for å kartleggja gytevandring og gytebestand på silda. Før jakta på silda kan starte, er det viktig å kalibrera ekkolodd og sonarar for å vere sikker på at alle båtane måler likt og måler riktig. 
Publisert: 03.02.2015 - Oppdatert: 04.02.2015
Østersundersøkelser på Tjøme i 2014

Eksplosiv vekst for stillehavsøstersen

Havforskningsinstituttet har overvåket stillehavsøsters langs Skagerrakkysten siden 2008. En fersk rapport slår fast at varmere kystvann har ført til en kraftig økning i antall stillehavsøsters. Selv ikke et virus, som tok knekken på nærmere 80 prosent av bestanden i enkelte områder i fjor, ser ut til å bremse den eksplosive veksten av den uønskede arten.

Publisert: 02.02.2015
Tobis

Foreløpig tobisråd på 100 000 tonn

Havforskningsinstituttet har gitt et foreløpig kvoteråd på tobis i norsk økonomisk sone. Rådet lyder på inntil 100 000 tonn i 2015, der underområdene 3a, 3b, og 2b åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 15. april til 23. juni.

Publisert: 02.02.2015
Oppdrettsanlegg

Rømt oppdrettslaks med virus funnet i elv

For første gang er det bekreftet at rømt, syk oppdrettslaks er funnet igjen i en elv kort tid etter at den rømte. Resultatene fra en undersøkelse som ble igangsatt etter en rømming i 2012, viser at virusinfisert rømt laks kan vandre opp i elver i nærheten av rømmingskilden. De representerer dermed en reell smittefare for vill laksefisk i elven.

Publisert: 02.02.2015
Gytetokt1

Gjenopptar gytetoktet på norsk vårgytende sild

Fiskerne mener det er mye mer norsk vårgytende sild (NVG-sild) enn forskernes beregninger og kvoteråd tilsier. Etter ønske fra fiskerinæringen og med økonomisk støtte fra Norges Sildelag gjenopptar Havforskningsinstituttet nå gytetoktet på NVG-sild. Tre fiskebåter er ute for å kartlegge sildas gytevandring og gytebestand.