Hopp til hovedteksten
Tareskog
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Tine Sundtoft åpner Norwegian Blue Forests Network

I dag åpnes Norwegian Blue Forests Network. Klima-og miljøminister Tine Sundtoft står for snorklippingen på et arrangement under Arendalsuka. Det nye nettverket består av NIVA, GRID-Arendal og Havforskningsinstituttet. Nettverket skal arbeide for å skal øke bevisstheten og kunnskapen om de viktige blå skogene under havoverflaten, for derigjennom å sikre bærekraftig forvaltning og bruk av de, både nasjonalt og globalt.

Norge har med sin lange kystlinje og sterke tradisjonelle koblinger til marine ressurser vært en sterk pådriver for bærekraftig bruk av marine biologiske ressurser, først og fremst fisk. I nyere tid har fokuset i økende grad blitt rettet mot andre deler av de marine økosystemene. En viktig driver for dette har vært klimaendringene.

Seistim over tareskog
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Kystøkosystemene, som har fått fellesnavnet “blå skog”, er svært viktige som «regulatorer» og lager for CO2 . Dette gjelder kystøkosystemer som tareskog,mangrove, sjøgressenger og strandenger. Samtidig er disse økosystemene viktige produsenter av en rekke andre tjenester og produkter til økonomisk og direkte nytte for kystbefolkningen, og vil kunne bidra til nasjonal blågrønn bioøkonomisk utvikling. Men blå skog er utsatt for en rekke trusler. For bedre å kunne utnytte potensialet i den blå skogen og gjøre noe med de truslene som den står overfor, har GRIDArendal, Norsk institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet etablert Norwegian Blue Forests Network. Formålet med nettverket er å mobilisere Norges fremste kompetansemiljøer i en nasjonal kraftsamling for å bidra til bærekraftig utvikling av Norges og verdens blå skoger.

Tareforskning i Nord-Trøndelag
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Arrangementet i Arendal markerer den offisielle åpningen av nettverket. I løpet av seminaret vil konseptet “blå skog” og dens roller bli presentert og det vil bli holdt en paneldiskusjon om hva Norge kan og bør gjøre framover for å sikre bærekraftig forvaltning av de blå skogene.