Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 26.08.2015 - Oppdatert: 28.08.2015
Makrellfangst

Fant mindre makrell enn i fjor

Forskerne estimerer makrellbestanden til 7,7 millioner tonn. Det viser tall fra årets internasjonale makrell- og økosystemtokt i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder. Estimatet er 1,3 millioner tonn lavere enn i fjor, og det er første gangen at det er observert en nedgang i denne tidsserien siden starten i 2007. Estimatet fra dette toktet er en av indeksene som danner grunnlag for bestandsberegningene til kvoterådet som kommer senere i høst.   

Publisert: 26.08.2015 - Oppdatert: 28.08.2015
Reke.jpg

Marbank – marin biobank på tokt

Marine organismer fra nordlige farvann kan vise seg å være både spennende og nyttige, skriver Stein-Richard Birkely i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 25.08.2015 - Oppdatert: 26.08.2015
Svampsamfunn

Sokkelkantens hemmeligheter

Toktdagbok: Til nå er fem relativt små korallrev påvist, samtidig som en rekke arter av for eksempel korall, fisk og børstemark er observert. Plutselig landet også videoriggen i en "pockmark" med tykke karbonatskorper.

Publisert: 24.08.2015 - Oppdatert: 30.09.2015
Solskin-i-Smuttholet_-nett.jpg

Første år med plastikkprøvar

I år er første gong vi tar prøvar av mikroplastikk under økosystemtoktet i Barentshavet, skriv havforskar Bjørn Einar Grøsvik i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 21.08.2015 - Oppdatert: 24.08.2015
HI_og_UiT-avtale_signert_nett.jpg

Undertegna samarbeidsavtale

I dag undertegna Havforskninga og UiT Norges arktiske universitet en omfattende samarbeidsavtale

– Samarbeidet er tett, godt og viktig for oss, sier administrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet.

Publisert: 21.08.2015 - Oppdatert: 27.08.2015
Videoriggen

MAREANOs høsttokt 2015

På årets siste biologi-/geologitokt med MAREANO skal vi kartlegge i to områder rundt sokkelkanten utenfor Trøndelag og Nordland. Disse områdene ligger nord og syd for en undersjøisk rygg kalt Skjoldryggen.

Publisert: 19.08.2015
Ger_Odd_Johansen_nett.jpg

Hvordan kan vi telle fisk?

Årets økosystemtokt i Barentshavet har nettopp startet, og forskningsfartøyet "Johan Hjort" stamper trøstig i vei over det endeløse havet utenfor Finnmarkskysten.

Publisert: 18.08.2015
Helmer_Hanssen_nett.jpg

Polhavstoktet i gang

Polhavstoktet er i gang. De kommende tre ukene skal forskere fra Havforskningsinstituttet forsøke å finne ut hvor om det er liv i dyphavet nord for Svalbard og hvor langt nord torsken går, om havet har blitt surere i nord og hvordan vanntemperaturene utvikler seg.

Publisert: 17.08.2015 - Oppdatert: 28.08.2015
Laks

Laks kan svømme fra lakselus

Hurtigsvømmende laks får mindre lakselus enn fisk som cruiser ved det som ofte er vanlig fart i oppdrettsanlegg.  Disse nye resultatene kan trolig utnyttes av oppdretterne slik at laksen får mindre lus.

Publisert: 12.08.2015 - Oppdatert: 13.08.2015
Traalristing.jpg

Økosystemtoktet starter i dag

Havforskningsinstituttets største tokt, økosystemtoktet i Barentshavet, starter i dag. Nok en gang skal Havforskningsinstituttet undersøke Barentshavet ”fra A til Å”. I ettermiddag legger forskningsfartøyet ”Johan Hjort” fra kai i Tromsø.

Publisert: 11.08.2015
Fritidsfiskere

Vil tette kunnskapshull i fritidsfisket

Den 12.–14. august settes fritidsfiske på agendaen i en workshop som går parallelt med Arendalsuka. Da møtes nordiske forskere, forvaltere og interesseorganisasjoner i Arendal og Lillesand. Målet er å få en helhetlig oversikt over kunnskapen om deltakelse, fangster og samfunnsøkonomiske verdier i Norden, samt diskutere videre samarbeid for å få økt kunnskap om en av våre mest populære friluftsaktiviteter.

Publisert: 12.08.2015 - Oppdatert: 14.08.2015
  Norsk bistandsarbeid utenfor Angola

Brende samler bistandsstrategien innen fiskeri

Utenriksminister Børge Brende åpnet konferansen til Fiskerifaglig Forum under Arendalsuka i dag. Han brukte anledningen til å lansere programmet "Fisk for utvikling". Med dette får Norge for første gang en samlet bistandsstrategi innen fiskeri.

Publisert: 17.08.2015
Tareskog

Tine Sundtoft åpner Norwegian Blue Forests Network

I dag åpnes Norwegian Blue Forests Network. Klima-og miljøminister Tine Sundtoft står for snorklippingen på et arrangement under Arendalsuka. Det nye nettverket består av NIVA, GRID-Arendal og Havforskningsinstituttet. Nettverket skal arbeide for å skal øke bevisstheten og kunnskapen om de viktige blå skogene under havoverflaten, for derigjennom å sikre bærekraftig forvaltning og bruk av de, både nasjonalt og globalt.