Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 30.04.2015 - Oppdatert: 04.05.2015
Fra undersøkelsene av K-159 høsten 2014

Lekkasje fra atomubåt vil ikke føre til farlig radioaktivitet i fisk

Selv om alt av det radioaktive stoffet cesium-137 som finnes om bord i den havarerte atomubåten K-159 skulle lekke ut, vil ikke cesium-137-nivåene i torsk overstige myndighetenes grenser for trygg sjømat. Det viser en studie fra Havforskningsinstituttet, der forskerne har modellert et akutt utslipp av den totale mengden cesium-137 i K-159.

Publisert: 29.04.2015 - Oppdatert: 30.04.2015
Signering av samarbeidsavtale

Bergen skal bli Europas marine forskningshovedstad

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen går sammen i en strategisk avtale om en verdensledende marin forskningsklynge i Bergen.

Publisert: 29.04.2015
Oekosystem_Barentshavet.jpg

”Referanselinje” for biologisk mangfold

Havforskerne Benjamin Planque og Gregoire Certain har laga ei ”referanselinje” for det biologiske mangfoldet i Barentshavet. Den kan brukes av både forskere og forvaltere til å påvise endringer i økosystemet, og til å planlegge naturinngrep i forbindelse med næringsvirksomhet.

Publisert: 24.04.2015
Laks

Få funn av virus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttets rapport fra villfiskovervåkingen i 2014 konkluderer med at det er få funn av sykdomsfremkallende virus på vill laksefisk.

Publisert: 20.04.2015
storkobbe_redigert.jpg

EU gir Norge ansvar i nord

Norge har fått det europeiske hovedansvaret for marin overvåking og varsling i Arktis. Det er gitt ei årlig bevilgning på 15 millioner kroner til oppdraget på EUs Copernicus-budsjett. Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og  Meteorologisk institutt skal gjøre jobben.

Publisert: 20.04.2015
Gulfen

Kuling og høy sjø ødela for sildelarvetoktet

Årets sildelarvetokt som gikk fra 7. til 20. april, ble så mye hindret av dårlig vær at det ikke er mulig å regne ut en sildelarveindeks. 

Publisert: 15.04.2015 - Oppdatert: 17.04.2015
Feltarbeid

Lakselus og rømt laks er de største miljøutfordringene

Lakselus og rømt laks er de største miljøutfordringene i norsk fiskeoppdrett. Det er dokumentert en klar sammenheng mellom intensiv oppdrettsproduksjon og lakselussmitte på oppdrettet og vill laksefisk.

Publisert: 15.04.2015
Ivan_Elisabeth_og_Tore.jpg

Samarbeidsavtale om ubemannede fly

Havforskningsinstituttet og Norut skal samarbeide om bruk av ubemannede fly (droner). Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Ny-Ålesund i forbindelse med åpningen av Arktisk Senter for ubemannede fly, ASUF

Publisert: 14.04.2015 - Oppdatert: 22.04.2015
Fiskeri

Lodda – en av få bestander i verden der forvaltningen tar direkte hensyn til påvirkning fra andre bestander

Den vesle laksefisken lodde kan utgjøre opptil halvparten av torskens diett, og før fiskerne får sin loddekvote, så settes det av en viss andel lodde til torsken. Det gjør loddefisket til et av verdens få fiskerier hvor det tas direkte hensyn til samspillet med andre bestander i økosystemet.

Publisert: 10.04.2015 - Oppdatert: 14.04.2015
Nordsjøen plakat

Makrellen er en velsignelse for verden og økosystemene

Makrellbestanden er rekordstor, og har på få år ekspandert helt nord til Svalbard og vest til Grønland. Tobisbestanden, som spilte en veldig sentral rolle i økosystemet i Nordsjøen og langs Vestlandskysten på 1950- og 1960-tallet, er nå blitt mye lavere, mange av sjøfuglartene er sterkt redusert og flere fiskearter langs kysten på Vestlandet er nærmest fraværende. Hva skjer og hva bør vi gjøre?

Publisert: 10.04.2015 - Oppdatert: 15.04.2015
Oppdrettsanlegg

Risikovurdering – norsk fiskeoppdrett 2014

Havforskningsinstituttet legger fram ny versjon av Risikovurdering – norsk fiskeoppdrett 2014 onsdag 15. april kl. 1230. Interesserte kan møte opp i Havforskningens lokaler i Nordnesgaten 50 i Bergen hvor Terje Svåsand presenterer rapporten. Presentasjonen kan følges via webcast fra kl 12.30.

Publisert: 09.04.2015
Tral_Johan_Hjort_skreitokt_2014.jpg

Mye skrei, men mindre enn i fjor og forfjor

Det er registrert mindre skrei i år enn i rekordårene 2013 og 2014, men årets skreiinnsig må fortsatt regnes som godt.

Publisert: 07.04.2015 - Oppdatert: 08.04.2015
Disseksjon av svamp

Svampaktig moro

På verdensbasis er det 7000 arter av svamp. Nylig fikk en niendeklasse fra Austevoll stifte nærmere bekjentskap med åtte av dem.  

Publisert: 15.04.2015
Oppdrettsanlegg

Prosjektgruppen for overvåkning av rømt fisk svarer NSL

Overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks ble etablert i 2014 som en utvidelse og oppgradering av tidligere overvåking og omfatter data fra 140 elver. Programmet blir utformet og gjennomført av en prosjektgruppe bestående av Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Uni Research Miljø, Rådgivende biologer AS og Veterinærinstituttet.