Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Publiserer metodene som brukes

Nylig er metodene som forskerne bruker i risikovurderingen av norsk fiskeoppdrett publisert i en vitenskapelig publikasjon sammen med en oppsummering av resultatene fra de siste fire årene.

- At vi har publisert risikovurderingen i et internasjonalt fagtidsskrift  er en viktig milepæl i arbeidet med å evaluere miljøkonsekvenser fra lakseoppdrett, sier Geir Lasse Taranger som er førsteforfatter på publikasjonen.
 
Artikkelen har vært gjennom en fagfellevurdering, det vil si en vitenskapelig kvalitetssikring der andre forskere har gått gjennom artikkelen før den ble publisert.

Oppdaterte metoder

- I publikasjonen er beskrivelsen av metoden sentral. Vi har konsentrert oss om det som går på lus, annen smitte, genetikk, organisk belastning og næringssalter, sier Taranger.
 
Den nye artikkelen vil fungere nesten som en kokebok når den neste risikovurderingen skal produseres. Siden risikovurdering av fiskeoppdrett er forholdsvis nytt fagfelt, har det krevd omfattende utvikling av metoder, og har drevet fram behovet for ny kunnskap.

Kan bli viktig internasjonalt

Arbeidet som er gjort med risikovurderingen av norsk akvakultur er unikt i verdenssammenheng siden ingen andre land har gjort tilsvarende vurdering.

Referanse

Artikkelen Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming er publisert som en av flere artikler om risikovurdering i marine økosystem i ICES Journal of Marine Science, men det er bare denne artikkelen som har akvakultur som tema.
 

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett