Hopp til hovedteksten
Fiskeriminister
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (midten) på Forskningsstasjonen Austevoll.
Foto: Per A. Jensen
Utskriftsvennlig versjon

Ministerbesøk på Forskningsstasjonen Austevoll

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøkte Forskningsstasjonen Austevoll mandag. Der fikk hun lære mer om Havforskningsinstituttets forskning på kveite, havforsuring og lakselusbekjempelse.
Statsråden kom til øykommunen sammen med blant andre statssekretær Amund Drønen Ringdal, politisk rådgiver Kathrine Pernille Olsen og ekspedisjonssjef Kjerstin Spjøtvoll fra Nærings- og Fiskeridepartementet. 
 
Ordfører Renate Møgster Klepsvik deltok også sammen med en del av forskerne på stasjonen som presenterte aktuelle forskningsfelt på stasjonen.
 
Hovedfokus var Kveiteforskning, miljøforskning knyttet til havforsuring og lusebekjempelse. Forsøk med snorkel ble presentert av Lars H. Stien, mens Anne Berit Skiftesvik orienterte om forsøk med bruk av rensefisk.  
 
Aspaker3

Birgitta Norberg og Elisabeth Aspaker (til høyre).

Foto: Per A. Jensen
 
Birgitta Norberg presenterte en del av den pågående kveiteforskningen, mens Anders Mangor-Jensen og Ingegjerd Opstad orienterte om havforsuringsforsøk.  
 
I tillegg var Terje van der Meeren og undertegnede, stasjonsleder Torfinn Grav, med på omvisningen.
 
Fiskeriministeren hadde i går møter med ulike næringsaktører i Austevoll. I dag er Aspaker i Bergen hvor hun deltar på et innspillsmøte om bærekraft i oppdrettsnæringen, blant annet.  
 
Forskningsstasjon Austevoll 2

Lars Stien (nr 4 fra venstre) orienterer om snorkelforsøk.

Foto: Per A. Jensen