Hopp til hovedteksten
Død østers
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Massiv østersdød i Skagerrak - se video

Hvorfor er foreløpig et mysterium, men over halvparten av stillehavsøstersene rundt Hui ved Tjøme har dødd i løpet av de siste dagene. Det samme har skjedd på den svenske vestkysten. Vi kan ikke utelukke at massedøden nå vil spre seg videre. Torjan Bodvin og Anders Jelmert ved Havforskningsinstituttet har gjort undersøkelser denne uken som viste at ca. 95 % av 2013-årgangen og ca. 50 % av eldre skjell var døde i enkelte lokaliteter.

Havforskningsinstituttet har, i samarbeid med Skjærgårdstjenesten og SNO, gjennomført prøvetaking på Hui denne uken. Her finner man den største kolonien av stillehavsøsters i Norge. Dødelighet er nå beregnet og er 95 % på 2013-yngel, ca. 50 % på eldre skjell. Vi fant også stor setling av 2014-generasjonen, opptil 27 yngel på ett skjell. Dødeligheten på 2014-generasjonen er vanskelig å registrere siden skjellene kun er 2 mm, men synes å være 50-75 %. Alle døde skjell hadde vært døde i flere dager, ingen ”nydøde”. Prøvene fraktes nå til Bergen for videre analyser. Havforskningsinstituttet går bredt ut for å finne ut hva slags smittestoff som forårsaker dødeligheten.

Observasjoner vest for Hui
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet


Lokaliteter rundt Hui samt nordre del av Tønsbergfjorden ble også sjekket. Betydelig dødelighet ble observert på også disse lokalitetene, i Melsomvik samt ved Langeskjær (Stokke). Derimot ble det ikke observert dødelighet på lokalitet Veierland eller i Røssundet (Hvasser).

Død stillehavsøsters
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet


Det viktigste arbeidet fremover blir å finne og kartlegge omfanget samt å finne årsaken. Ett av de store spørsmålene er nå om også andre skjell kan bli rammet.

Fakta om stillehavsøsters

Latinsk navn: Crassostrea gigas
Familie: Ostreidae
Levetid: Over 20 år, opptil mer enn 25 cm skallhøyde, maks vekt mer enn 1,5 kilo
Leveområde: Lever fastvokst til underlaget, vanligvis på stein eller muslingskall fra like under fjæremålet til et par meters dyp
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret – avhengig av relativt høy vanntemperatur. Befruktningen skjer fritt i vannet og larvene lever fritt i vannmassene til de bunnslår og fester seg
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Stillehavsøsters