Hopp til hovedteksten
K-159
Skade på ubåtens ytre skrog, nær akterenden.
Utskriftsvennlig versjon

Ingen lekkasje fra atomubåt i Barentshavet

Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på bunnen av Barentshavet. Det viser de foreløpige resultatene fra et norsk-russisk forskningstokt som nå er avsluttet. 
De foreløpige svarene fra prøver tatt under det nærmere tre uker lange toktet viser at det ikke er noen lekkasjer fra atomreaktorene i den sunkne atomubåten K-159. Det samme ble observert av forskere i 2007. Prøver og bilder skal nå analyseres grundig, og en endelig rapport om miljøtilstanden omkring K-159 kommer i 2015.
 
Havforskningsinstituttet har hatt toktlederansvar på norsk side. 
 
-I tillegg har vi bidratt med både prøvetakingsutstyr og vår erfaring med innsamling av prøver i det marine miljø. I løpet av de nærmeste ukene skal vi analysere muskelprøver av torsk, hyse og sandflyndre for cesium-137 ved kjemilaboratoriet vårt, sier toktleder Hilde Elise Heldal.
 
- Dette toktet har vært viktig for å få god kunnskap om miljøtilstanden i området. Kunnskapen vi får danner grunnlag for å vurdere hvilke tiltak mot forurensning som kan gjøres framover, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern, som er ansvarlige for de vitenskapelige undersøkelsene.
 
Ubåten K-159 ligger på 246 meters dyp i Barentshavet, mindre enn 130 kilometer fra grensen til Norge. Ubåten sank på Kildinbanken i Barentshavet under slep på vei til opphugging den 30. august 2003. Båten inneholder rundt 800 kilo brukt kjernebrensel og er en viktig potensiell forurensningskilde å ha kontroll over. Norske og russiske eksperter har i løpet av toktet undersøkt nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter og fisk i områdene der ubåten ligger. 
 
ROV

Den fjernstyrte undervannsfarkosten (ROV) som ble brukt for å ta bilder av ubåten.

 
Norske myndigheter har i lengre tid vært opptatt av å redusere risikoen for radioaktiv forurensning i de nordlige havområdene, og det er stor internasjonal interesse for toktet og overvåking av havmiljøet i nord.
 
Deltakere på toktet har vært Statens strålevern, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedansvarlig instans på russisk side er Det føderale byrået for hydrometerologi og miljøovervåking, Roshydromet. Toktet finansieres gjennom regjeringens atomhandlingsplan.