Hopp til hovedteksten
Døde stillehavsøsters
Døde stillehavsøsters.
Foto: Espen Bierud
Utskriftsvennlig versjon

Virus gir østersdød

Et herpesvirus er sannsynligvis årsaken til at store mengder med stillehavsøsters har dødd på strekningen fra Strømstad til Tønsberg de siste månedene. Dette viruset er ikke funnet i Norge tidligere.

Viruset er ikke farlig for mennesker, men funnet kan få konsekvenser for skjellnæringen. Skjell som er bærere av viruset bør ikke flyttes siden det gir risiko for å spre viruset til nye områder.


Videoen viser østers filmet før og etter utbruddet av virussykdommen (foto/redigering: Espen Bierud).

Første gang i Norge

Herpesviruset av typen OsHV-1 µvar er ikke påvist i Norge tidligere, men i Frankrike, Irland og Storbritannia er dette viruset forbundet med høy dødelighet på stillehavsøsters. Havforskningsinstituttet sine undersøkelser viser at det også i Norge er bare stillehavsøsters som blir syke.

- Vi har ikke registrert økt dødelighet på blåskjell eller flatøsters i områdene som er rammet av dette herpesviruset, sier forsker Stein Mortensen.

Feltarbeid

Feltarbeid.

Foto: Espen Bierud

Ga varm sommer utbrudd?

Den høye vanntemperaturen som var i Oslofjorden i august, etter at gyteperioden til stillehavsøstersen var over, kan ha vært en medvirkende årsak til sykdomsutbruddet.

- Det kan ha ført til en svekkelse av østersen og dermed økt risikoen for at viruset forårsaker sykdom hos stillehavsøstersen, sier Mortensen.

Havforskningsinstituttet har undersøkt hvilke alger som var i sjøvannet under sykdomsutbruddet, men ingen av disse er kjent for å være sykdomsfremkallende på stillehavsøsters.

Fakta om stillehavsøsters

Latinsk navn: Crassostrea gigas
Familie: Ostreidae
Levetid: Over 20 år, opptil mer enn 25 cm skallhøyde, maks vekt mer enn 1,5 kilo
Leveområde: Lever fastvokst til underlaget, vanligvis på stein eller muslingskall fra like under fjæremålet til et par meters dyp
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret – avhengig av relativt høy vanntemperatur. Befruktningen skjer fritt i vannet og larvene lever fritt i vannmassene til de bunnslår og fester seg
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Stillehavsøsters