Hopp til hovedteksten
Hjort issue cover
Utskriftsvennlig versjon

Egen Johan Hjort-utgave av ICES Journal of Marine Science

Også ICES Journal of Marine Science feiret arven etter Johan Hjort i høst. Hjorts arbeid fra 1914 blir fremdeles sitert 40-50 ganger i året og har dermed fortsatt stor betydning for dagens fiskeriforskning.

De 32 artiklene i denne utgaven av ICES Journal of Marine Science tar opp spørsmål Hjort stilte enten det er gjennom fokus på bruk av nye innovative måter å ta prøver på og nye analysemetoder, bruk av matematiske modeller som også inkluderer klimaendringer eller en ny måte å se ting på. En rekke av artiklene er skrevet av forskere ved Havforskningsinstituttet.

Hjorts arbeid inspirerer og utfordrer fortsatt. Han var sjøl klar på at han ikke hadde de endelige svar, noe dette utsagnet viser: ”det vil alltid komme opp nye spørsmål fordi ny kunnskap genererer nye spørsmål og det vil alltid være mulig å øke og styrke vår forståelse av vitale forhold som påvirker organismene vi studerer.”

Hele utgaven av ICES Journal of Marine Science er fritt tilgjengelig og kan lastes ned her http://icesjms.oxfordjournals.org/content/current.